Lifecap AB

Epok går i graven när anrika Lindormsnäs gård byter ägare

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2009 10:52 CEST

Under många år har Lindormsnäs gård varit en plats för människor att finna nya vägar i livet. Husmödrar från rikebarnsområdena i centrala Stockholm fick en vecka om året här, senare har ett stort antal människor blivit nyktra här. Senast i raden har Life CaP Centret AB och Peak Recovery AB i samverkan bedrivit framgångsrikt må-bra-centrum på platsen. Många par har blåst nytt liv i sina relationer, individer har fått hjälp med oro och stress och har hittat ny motivation. De program som har inriktats på missbruks- och beroendeprogram har, för branschen, exceptionella tillfrisknande tal. Nu verkar det som om det är slut med det. Stockholms stad säljer fastigheterna på privata marknaden.

Försäljningen innebär även att Upplands Bro kommun tappar en mycket viktig verksamhet i sin kommun. Vi som varit verksamma på Lindormsnäs känner en stor sorg att vi inte kunde finansiera Lindormsnäs med hänsyn till det som vi hade kunnat fortsätta att göra.

Life CaP Centret AB som varit hyresgäster under snart 5 år, har med mycket stor framgång bedrivit hälsofrämjande- och relationsprogram och i samarbete med Peak Recovery AB missbruk och beroendeprogram. Resultaten av missbruksprogrammen är väldigt bra. Av 40 personer i långa program har vi till dagens datum ett tillfrisknande på 87 %. Det här beror delvis på de individuellt anpassade programmen som läggs upp utifrån klientens behov och i samråd mellan flera olika kompetenser. Den 24 september genomfördes en inspektion av Upplands Bro kommun på uppdrag av länsstyrelsen. Vid denna inspektion framkom dessa resultat utan någon större reaktion.

Det har stormat länge runt missbruks- och beroendevården. Regeringen har börjat ett utredningsarbete vad avser bristerna i vården. Det finns brister helt klart. Även vi som arbetar på fältet ser dessa. Men vad händer när vi redovisar extremt bra resultat? Ingenting. Förra inspektionen som vi hade redovisade vi ett resultat på 81 %. Ingen visade intresse för detta. Nu, drygt ett år senare har förra årets toppnotering överträffats.

Varför ska vi utveckla våra metoder om vi inte får respons. Jag kan i dag se att det finns stora brister i uppföljningen. År 2008 genomförde vi en certifiering av hela verksamheten, ISO9001:2000. Denna certifiering uppmärksammades ej. Varför skall vi som är vårdgivare utvecklas och bli bättre om vi bara blir granskade utifrån ett synsätt att leta brister. Det vore på sin plats att positiva resultat uppmärksammas och att tillsynsmyndigheterna visade ett intresse för att se om vårt arbetssätt kan användas på fler ställen. Skriverier om missförhållanden på behandlingshem är vanligt förekommande, medan framgångsrika metoder sällan redovisas i pressen då det tycks ge högre läsar- respektive tittarsiffor att publicera missförhållanden.

Nu när vi avslutar verksamheten på Lindormsnäs och ser i backspegeln konstaterar vi att vi skall inrikta oss på att sprida vår kunskap och erfarenheter till omvärlden så att de som söker hjälp får det bästa. Vi handleder kommunalanställda som placerat klienter hos oss och häpnat över våra positiva resultat.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet, glädjen över de många människor som fått ett nytt liv bär vi med oss nu när vi lämnar Lindormsnäs för att fortsätta i mindre skala. Vi har även fått förmånen att utbilda 120 stycken mycket kompetenta terapeuter här på Lindormsnäs. En otrolig utveckling av denna plats som nu går i graven i sin nuvarande form. Tråkigt för oss, för Upplands Bro kommun och för beroendevården.

Någon började en fin verksamhet här på Lindormsnäs, Vi fick avsluta den med extremt goda resultat och fina minnen.

Jörhan Pienitzka

Beroendeterapeut, programansvarig, utbildningsledare, författare, föreläsare, lärare och nykter alkoholist, jorhan@lifecap.se.