Epsilon AB

Epsilon och Sigrun i samarbete industri – forskning: underlättar kunskapsöverföringen

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 13:46 CET

Sigrun (Software Innovation and Engineering Institute) och Epsilon inleder samarbete för gemensamt utbyte av erfarenheter och kunskap som gynnar både forskning och industri.

Partnersamarbetet påbörjades hösten 2010 och ger bland annat Epsilon ökad tillgång till specialistkunskaper. För Sigrun förstärks möjligheterna att bidra till utvecklingen inom industrin genom forskningsresultat.

– Partnerskapet med Epsilon är ett utmärkt sätt för oss att förstärka våra innovationsprojekt så att de verkligen bidrar med affärsnytta till industrin, säger Sten Minör, VD Sigrun.

Sigrun är ett samarbete mellan Lunds universitet, Blekinge Tekniska Högskola, och Malmö Högskola. Syftet är att främja öppenhet genom att vara ett forum för samarbete och utbyte av mjukvara, utvecklingserfarenheter och mjukvaruinnovationer.

– Epsilon vill bidra till ökad kunskapsöverföring mellan universitet och industri. Via Epsilon kan industrins förfrågningar om samarbete med forskare underlättas, samtidigt som samarbetet med Sigrun ger Epsilon möjligheter att direkt ta del av forskningsresultat, vilket även gynnar våra kunder, säger Mats Boström, VD och koncernchef för Epsilon.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Boström, VD och koncernchef Epsilon AB
Telefon: 0703 – 79 07 45
E-post: mats.bostrom@epsilon.nu

Dr. Sten Minör, VD Sigrun
Telefon: 0706 – 50 84 11
E-post: sten.minor@sigrun.se

Håkan Erlandsson, konsultchef Epsilon Embedded Systems Öresund
Telefon: 0703 – 79 10 40
E-post: hakan.erlandsson@epsilon.nu

www.epsilon.nu
www.epsilonsolutions.no

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik- och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.