Epsilon AB

Epsilon satsar på att förena yngre och äldre kompetens

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:34 CEST

Epsilon Arena, ett dotterbolag i Epsilonkoncernen, arbetar sedan drygt ett år med att etablera ett nytt affärsområde som bland annat skapar en mötesplats för äldre och yngre ingenjörer. Syftet är att bättre tillvarata kompetensen hos senior arbetskraft och samtidigt säkra kunskapsöverföringen till yngre kollegor. Som ett led i detta arbete knyts nu Nils Friberg, som idag arbetar med liknande frågor inom Vattenfall, till Epsilon.

- Nils Friberg har framgångsrikt lett Vattenfalls arbete med att öka andelen medarbetare som fortsätter att arbeta fram till pension. Han har också arbetat med samordningen av kompetensöverföringen inom organisationen och till yngre personal. Nils Fribergs kunskap och erfarenhet stärker Epsilon och ger oss ännu bättre förutsättningar att vara en uthållig och stark leverantör till svensk industri, säger Mats Boström, VD och koncernchef för Epsilon.

Nils Friberg blir ny styrelseledamot i Epsilon Arena AB och kommer där att leda arbetet med att skapa ett "Senior Advisory Board" för dessa frågor.

- För många fyrtiotalister som nu är i pensionsåldern känns det naturligt att arbeta vidare i någon form och att fortsätta att bidra med kompetens och erfarenhet. Det gäller inte minst för min egen del. Vid årsskiftet lämnar jag Vattenfall med pension, men jag har mer att ge och vill gärna fortsätta att jobba. Formerna bör dock vara friare och öppenhet och flexibilitet är viktigt, säger Nils Friberg.

Nils Friberg är född 1945, har magisterexamen från Uppsala och Stockholms Universitet, samt är industridoktorand vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm med planerad disputation hösten 2009.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Boström, VD och koncernchef Epsilon AB
Telefon: 0703-79 07 45
E-post: mats.bostrom@epsilon.nu

Nils Friberg, Senior Adviser, Vattenfall AB - Vattenfall Nordic
Telefon: 0705-92 93 88
E-post: nils.friberg@vattenfall.com

Anders Jakobsson, VD Epsilon Arena AB
Telefon: 0703-79 11 04
E-post: anders.jakobsson@epsilon.nu

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik- och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.