Learning4u AB

EQ får chefer att lyckas!

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 14:22 CEST

EQ – Emotionell intelligens

För chefer, projektledare, säljare och team som vill utveckla sina sociala förmågor

EQ handlar inte om att vara mjuk och känslosam. EQ handlar om social och emotionell förmåga, om nyckelkompetenser som är nödvändiga för att lyckas både privat och i arbetslivet. EQ är också en viktig framgångsfaktor för att lyckas som chef. Emotionellt intelligenta ledare bidrar till ökad effektivitet och påverkar företagets resultat.

Idag är det inte längre produkten eller tjänsten som är den största konkurrensutskiljande faktorn, utan det är istället en hög social förmåga i en organisation. Det är lönsamt att satsa på EQ inom arbetslivet och avkastningen blir bland annat ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader. Dessutom ökar välbefinnande för individerna i organisationen.

www.learning4u.se

Nytt roligt sätt att lära på. Du som är chef får träna på skarpa samtal som, svåra samtal, utvecklingssamtal och lönesamtal med skådespelare. Du får feedback på dina bra och dåliga beteenden. Får veta vad man kan säga och inte kan säga. Vi vågar utlova att du blir både rödblommig och svettig och har roligt. Efter en dags träning blir tryggare och säkrare i din chefsroll.