EQC Group

EQC Group inleder samarbete med Chalmers Tekniska Högskola

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 10:50 CEST

Chalmers vill utveckla sina utbildningar på samhällsbyggnadsavdelningen och institutionen för Bygg- och miljöteknik i projektet ”Omstart Samhällsbyggnad 2015” i syfte att möta framtidens- och näringslivets behov. EQC Group kommer aktivt att delta i denna process.

EQC-koncernens roll i samarbetet är flerfaldig. En är att förmedla vilka kompetenser och krav branschen ställer på framtidens medarbetare, vilka sen ska integreras i utbildningen. Här tror vi att EQC kan bidra med specialistkompetens i framförallt projektering och infrastruktur.  

–  Vi vill också vara med och utveckla studenternas förmågor avseende kvalitet, kreativitet och effektivitet. Detta är egenskaper som branschen efterfrågar i hög grad redan idag och är centrala för att projekten når sina mål, säger Magnus Trollius, VD EQC Group.

–  Att det utbildas duktiga ingenjörer även i framtiden är centralt för samhällsutvecklingen i Sverige. Vi känner att vi vill bidra med våra erfarenheter genom att ta en aktiv roll i och kring utformningen, säger Magnus Trollius.

EQC vill också utveckla det arbetsintegrerade lärandet. Här ser man flera möjliga alternativ. Gästföreläsningar, studiebesök och praktik är de områden som ligger närmast till hands.

–  Om våra medarbetares gedigna erfarenheter och kompetenser från samhällsbyggnadssektorn kan komma framtidens ingenjörer till gagn är vi mycket nöjda, avslutar Magnus Trollius.

För mer information kontakta:

Magnus Trollius, VD EQC Group, 070-108 92 00, magnus.trollius@eqcgroup.se

Peter Lindberg, PR- och kommunikationsansvarig EQC Group AB, 070-108 92 59, peter.lindberg@eqcgroup.se


EQC Group AB startade 2011. Vår vision är att bli ett av Sveriges ledande och mest attraktiva konsultbolag för tjänster inom bygg-, anläggnings- och industrisektorn. ”Genom effektiva processer och hög kompetens optimerar vi kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar utifrån våra kunders krav och behov.” Omsättningen för år 2013 var 118 MSEK och antalet anställda 2014-04-03 c:a 130 st.