EQC Group

EQC-koncernen växer snabbast av alla företag enligt branschindex som publiceras av Svenska Teknik & Designföretagen.

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 07:03 CEST

Enligt branschkommunikén i augusti 2014 klättrar EQC-koncernen från plats 120 till plats 59 bland Sveriges 200 största arkitekt-, teknik, och industriföretag. Inget annat företag gör samma lyft.

Branschen fortsätter att växa. Mätt i omsättning ökade den med 3,3 % mellan 2012 och 2013 till 62,5 miljarder kronor och i antal anställda med 3,8 % till 54 000 medarbetare totalt.

-  Det är jättekul att vi haft denna utveckling. Vi tar det som intäkt för att vi gör saker rätt, säger Magnus Trollius VD, EQC-koncernen.

Under 2014 väntas investeringarna i bygg- och anläggningssektorn öka med omkring 10 %. Framtiden för branschen i allmänhet och EQC Group i synnerhet ser med andra ord mycket ljus ut.

-  Vi vill växa ytterligare tillsammans med alla våra kompetenta medarbetare. Men tillväxten får aldrig vara på bekostnad av försämrad kvalitet, säger Magnus med eftertryck.

Lönsamheten, vinst- och rörelsemarginalerna har för företagen i branschen sjunkit under 2013 jämfört med 2012. Detta beror dels på mindre investeringar i infrastruktur och dels en större andel offentliga beställningar än privata inom byggsektorn, vilket leder till prispress.

-  Vår vinstmarginal ligger på c:a 10 %, vilket är lite över genomsnittet i branschen. Detta är viktigt för att kunna investera för vår fortsatta utveckling och tillväxt, säger Magnus Trollius.

För mer information kontakta:

Magnus Trollius, VD EQC Group, 070-108 93 00, magnus.trollius@eqcgroup.se

Peter Lindberg, kommunikationsansvarig EQC Group AB, 070-108 92 59, peter.lindberg@eqcgroup.se


EQC Group AB startade 2011. Vår vision är att bli ett av Sveriges ledande och mest attraktiva konsultbolag för tjänster inom bygg-, anläggnings- och industrisektorn. ”Genom effektiva processer och hög kompetens optimerar vi kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar utifrån våra kunders krav och behov.” Omsättningen för år 2013 var 118 MSEK och antalet anställda 2014-04-03 c:a 130 st.