EQT Partners AB

EQT Infrastructure förvärvar Swedegas

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 16:48 CET

• EQT Infrastructure förvärvar Swedegas från E.ON Ruhrgas, Statoil, DONG Energy och Fortum

• Swedegas äger och driver huvuddelen av det svenska transmissionsnätet för gas, beläget i södra och västra Sverige

• Swedegas utgör en väsentlig del av Sveriges infrastruktur för energi och spelar en avgörande roll för tillgången till gas både som energikälla och råvara i industriprocesser

EQT Infrastructure Fund (EQT Infrastructure) förvärvar hela Swedegas från de fyra nuvarande ägarna; E.ON Ruhrgas, Statoil, DONG Energy och Fortum. Swedegas äger och driver huvuddelen av det svenska högtrycksnätet för transport av gas. Nätet är beläget i södra och västra Sverige. Investeringen är fondens tredje sedan starten hösten 2008 och den första i Sverige.

“Vi är mycket glada över att få EQT Infrastructure som en ny oberoende och engagerad ägare av denna viktiga infrastruktur. Vi tror EQT Infrastructure har alla de förutsättningar som krävs för att fortsätta att utveckla bolagets nyckelroll på den svenska gasmarknaden,” säger Lars Gustafsson, VD på Swedegas.

Swedegas äger huvuddelen av det svenska transmissionsnätet för gas med en total längd av 390 kilometer. Intäkterna under 2008 var cirka 218 miljoner kronor. Swedegas verksamhet regleras av den svenska Energimarknadsinspektionen och Swedegas har statliga koncessioner för sitt nät.

All gas i Swedegas nät transporteras från danska Dragör där den enda kopplingspunkten finns mellan Sverige och Danmark och i förlängningen det större europeiska gasnätet. Framöver kan denna infrastruktur spela en viktig roll för utvecklingen av biogas i Sverige.

Även om endast omkring 2% av Sveriges totala energiförsörjning kommer från gas står den för 20% i de delar av södra och västra Sverige som nås av transmissionsnätet.

”Vi är nöjda med denna investering som passar fondens investeringsstrategi mycket väl. Förutom att främja stabiliteten och utvecklingen på gasmarknaden inklusive befintliga kundrelationer så ser vi en intressant potential i att hjälpa industrier ersätta olja med gas som bränsle, samt även möta den ökande efterfrågan på fordonsgas. Transport av biogas är en annan lovande möjlighet,” säger Stefan Glevén, Director på EQT Partners som är rådgivare till EQT Infrastructure.

Genom att ersätta olja med gas så kan utsläppen av växthusgasen koldioxid minskas med mer än 25%. På samma sätt har fordon som drivs med energigas istället för bensin eller diesel också lägre utsläpp av koldioxid.

Ägande och styrelse
EQT Infrastructure kommer att tillsammans med styrelse och ledning att äga 100% av Swedegas. Investeringen finansieras till cirka hälften med aktiekapital och till andra hälften med krediter från Nordea Bank AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB. I överenskommelse med säljarna offentliggörs ingen ytterligare finansiell information om transaktionen i detta skede.

Den nya styrelsen kommer att omfatta följande representanter från EQTs nätverk av industriella rådgivare:

• Lars Frithiof, fd VD E.ON Sverige
• Kurt Håkansson, fd SVP ABB, fd EVP Areva (Alstom)
• Pär Nuder, fd finansminister

Nordea Corporate Finance var ensam finansiell rådgivare till EQT Infrastructure medan Vinge var juridisk rådgivare till EQT Infrastructure i samband med transaktionen.

Kontakt: EQT Partners
Lennart Blecher, Senior Partner +41 43 244 81 95 or +41 79 679 46 91
Stefan Glevén, Director +46 8 506 55 316 or +46 733 902 316
Johan Hähnel, Communications & PR +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en grupp ledande private equity-fonder med investeringar i norra Europa, Central- och Östeuropa, USA och Asien. EQT förvaltar fonder verksamma inom buy-out, tillväxtfinansiering och infrastruktur. EQT har en unik industriell strategi för att investera och använder sitt omfattande nätverk av industrialister att identifiera och utveckla lovande företag. EQTs modell bygger på en tydlig bolagsstyrning. EQTs fonder förvärvar huvudsakligen marknadsledande företag med betydande tillväxtpotential.

EQT verkar som katalysator för förändring i de bolag som fonderna investerar i. Företagen utvecklas till marknadsledande aktörer genom autentiska och hållbara förbättringar i verksamheten. EQT har rest omkring 13 miljarder euro till 12 fonder som har investerat cirka 7 miljarder euro i fler än 70 bolag. Företag ägda av EQTs fonder har tillsammans fler än 500 000 anställda.

Sedan EQTs första förvärv 1995 har den genomsnittliga årliga tillväxten i fondernas portföljbolag varit 13%, antalet anställda har ökat med 12% och resultatet med 20% årligen. Mer än 90% av värdeökningen beror på tillväxt, ny strategisk inriktning och bättre lönsamhet.

EQT Infrastructure är en fond med EUR 1 200 miljoner som startades 2008 och främst investerar i befintlig infrastruktur och har möjlighet att investera globalt. Potentiella investeringar är grundläggande infrastruktur, koncessionsbaserad infrastruktur, social infrastruktur och infrastrukturrelaterade tjänster.

EQT Partners är rådgivare till EQTs alla fonder och har mer än 100 investeringsspecialister med en omfattande industriell och finansiell kompetens. EQT Partners har kontor i Köpenhamn, Frankfurt, Helsingfors, Hong Kong, London, München, New York, Oslo, Shanghai, Stockholm, Warszawa och Zürich.

För ytterligare information om EQT se www.eqt.se

Om Swedegas
Swedegas äger och driver transmissionsledningen för gas från Dragör i Danmark till Stenungsund fem mil norr om Göteborg. Bolagets huvudsakliga direktkunder är distributions-bolag. Swedegas erbjuder också tjänster som hänger samman med nya anslutningar till ledningen, transport av gas och utveckling av ledningsnätet.

Swedegas transporterar årligen cirka 900 miljoner m3 gas. Det motsvarar 10 TWh och cirka 2% av Sveriges totala energibehov. Gas som används i Sverige kommer från de danska Nordsjöfälten. Swedegas hade en omsättning på 218 miljoner kronor 2008. Bolaget har 24 anställda.
Mer information om Swedegas finns på www.swedegas.se