EQT Partners AB

EQT säljer TAC till Schneider Electric

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 09:22 CEST

EQT har tecknat avtal med Schneider Electric om försäljning av TAC. Schneider betalar cirka fyra miljarder SEK för TAC avräknat räntebärande skulder och kassa. Affären förutsätter relevanta konkurrensmyndigheters tillstånd.

Fonden EQT Scandinavia I förvärvade TAC i mars 1998. Efter TACs förvärv av USA-baserade CSI under hösten 2000, gick även EQT Scandinavia II in som ägare i TAC. Under EQTs ägande har TAC följt en tillväxtstrategi innebärande förvärv av bolag i USA, Danmark, Norge och Finland. Strategin har omvandlat TAC från att vara ett regionalt bolag till att bli en global teknologisk ledare inom informationsteknologi för fastighetsautomation. TACs omsättning har fyrfaldigats mellan 1997 och 2002 till 3 151 miljoner SEK under 2002.

"TAC har visat en imponerande tillväxt samtidigt som lönsamheten har förbättrats radikalt. Bolaget har mer än fyrfaldigat försäljningen och tiofaldigat vinsten under EQTs ägande. Företagsledningen har, tillsammans med styrelsen, gjort ett storartat arbete med att utveckla bolaget till dess nuvarande världsledande position. TAC har följdaktligen visat sig bli en mycket framgångsrik investering för EQT.", säger Thomas von Koch, Partner på EQT Partners AB.

Arne Frank, VD på TAC, kommenterar: "Kombinationen TAC och Schneider Electric är utmärkt ur en strategisk synvinkel. Schneider Electric blir en stark ägare och kommer att utveckla TACs verksamheter ytterligare. Jag är övertygad om att Schneider Electric kommer att fungera som ett stöd för TACs fortsatta tillväxt och stärka bolagets teknologiska försprång.".

TAC är en världsledande leverantör av Building IT. TACs produkter och tjänster erbjuder en rad fördelar för fastighetsägare och hyresgäster såsom energibesparingar, flexibilitet, säkerhet och minskade kostnader. Bolaget har mer än 2 000 anställda och 250 dotterbolag och partners i 70 länder.

Kontaktpersoner: Thomas von Koch, Partner, EQT Partners, 08-440 53 04
Göran Lundberg, Ordförande, TAC, 0709-22 38 00
Arne Frank, VD, TAC, 040-38 68 50