Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan - nytt namn, ny logotyp

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 10:00 CEST

2011 bildade Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige ett nytt kyrkosamfund. Arbetsnamnet blev tillsvidare Gemensam Framtid. På kyrkokonferensen i maj 2013 fattade man beslut om ett permanent namn – och arbetet med en ny logotyp kunde ta vid. Idag presenterar vi den.

Under åren med vårt arbetsnamn Gemensam Framtid använde vi ett mosaikkors som kommit att bli både uppskattat och väl använt.

Med vårt nya namn har vi nu tagit tillvara grundidén i mosaikkorset och utvecklat det ytterligare för att vinna större visuell närvaro och bättre funktionalitet i olika kanaler och för olika användningsområden.

Färgerna påminner fortfarande om att vi som ny kyrka har rötter i Metodistkyrkan, Missionskyrkan och Baptistsamfundet. Färgerna är ju hämtade från deras gamla logotyper. Det kanske inte alla vet.

Mosaiken har också andra dimensioner som pekar på att vi alla är delar som utgör en helhet. ”Så är vi fastän många, en enda kropp”…

De snedställda rutorna som fanns i arbetsnamnets logotyp signalerade att Gemensam Framtid var en process och ett bygge på väg, men i den nya symbolen vill vi signalera mer stabilitet och ge ett mer seriöst intryck.

Det grekiska korset med sina likformade armar är kyrkans urkors och öppnar för många betydelser och tolkningar. Vi är kyrka och signalerar det med ett kors som påminner om vår vision ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.”

En annan dimension av det grekiska korset är att det pekar på att korset famnar alla väderstreck, och att korset knyter samman himmel och jord.

Det är också ett av de allra mest kända korsen, lätt avläsbart för vem som helst oavsett förkunskaper.

Dess symmetriska form har många fördelar och gör att logotypen i sin helhet ”håller ihop” bättre. Den kommer också att synas bra även i litet format.

Med ”våra” färger blir korset tillsammans med namnet Equmeniakyrkan själva logotypen.

Korset är med typografiskt språkbruk  själva märket, och logotypen är märke plus namn och hör ihop, och skall användas tillsammans som en helhet.

Vi stavar också enligt beslut  Equmeniakyrkan med q för att visa samhörighet med vårt ungdomsförbund som sedan flera år heter Equmenia. Vi hör helt enkelt ihop nu på fler sätt.

Det typsnitt vi valt och eftersträvat är ett förtroendeingivande och relativt klassiskt uttryck. Det heter Sofia Pro och är ritat 2008. Det påminner mycket om det välkända och ofta använda klassiska typsnittet Futura, som är modernismen samlat i ett typsnitt.

Från och med idag kommer några varianter att finnas för nedladdning på vår hemsida – som även den från och med idag heter www.equmeniakyrkan.se

I början av hösten kommer vi presentera en mer omfattande grafisk manual till inspiration och stöd för församlingar.

Equmeniakyrkans teologiska kommitté har arbetat med en teologisk kommentar till kyrkans namn och den kommer inom kort att publiceras på webben equmeniakyrkan.se

Nu är det också klart med översättningen av Equmeniakyrkan  till några språk.  På engelska skriver man Uniting Church in Sweden), på spanska  Iglesia Unida de Suecia och på franska L´Église Unie de Suède.

/Görel Byström Janarv, kommunikationsansvarig


Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade 2011 ett nytt trossamfund med arbetsnamnet Gemensam Framtid.
Vi består idag av 791 församlingar som finns över hela Sverige, i så gott som alla Sveriges kommuner.

Vill du veta mer om oss? Gå till www.equmeniakyrkan.se