Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare omvald till kyrkornas FN

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 16:27 CET

Idag valde generalförsamlingen för Kyrkornas världsråd tre svenskar till förtroendeuppdrag i organisationen: Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, Eva Brunne, biskop i Stockholm för Svenska kyrkan samt Celina Falk från Svenska kyrkans unga kommer att ingå i Kyrkornas världsråds centralkommitté.

-  I en splittrad värld med så många konflikter, våld, fattigdom och existentiell tomhet behöver kyrkorna varandra. Världens kyrkor måste ta Jesu förbön (Joh 17:21) på allvar, att söka enhet och ömsesidighet. Från början har Kyrkornas världsråd varit en freds- och försoningsrörelse på riktigt. Vi behöver arbeta och be tillsammans! säger Sofia Camnerin.

Centralkommittén består av cirka 150 personer som träffas vartannat år och ser till att hålla arbetet igång mellan de stora toppmötena då generalförsamlingen träffas. Generalförsamlingen är Kyrkornas världsråds högsta beslutande organ och kallas av många kyrkornas FN.

Generalförsamlingen träffas just nu i Busan, Sydkorea. Drygt 5000 personer från mer än 100 länder är på plats. Kyrkornas världsråd representerar 345 medlemskyrkor från 110 länder där det finns cirka 500 miljoner kristna finns i olika kyrkofamiljer. Sverige har två medlemmar i Kyrkornas världsråd: Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Sveriges kristna råd är associerad som ekumenisk organisation.

 Tidigare i veckan valdes ärkebiskop Anders Wejryd som president för Europaregionen i Kyrkornas världsråd. Wejryd kommer att företräda Kyrkornas världsråd i europeiska sammanhang och delta i centralkommitténs arbete.   


Foto: Mikael Stjernberg

Equmeniakyrkan är ett trossamfund som består av nästan 800 församlingar som finns över hela Sverige.
Equmeniakyrkan bildades 2001 av tidigare Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.