Audiodev AB

Erbjudande om köpoptioner till anställda

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 17:11 CEST

AudioDev AB:s huvudägare Briban Invest AB ("Briban") har lämnat ett erbjudande till
samtliga anställda i AudioDev AB och dess dotterbolag AudioDev GmbH att förvärva
köpoptioner avseende aktier i AudioDev AB.

AudioDev AB:s huvudägare Briban Invest AB ("Briban") har lämnat ett erbjudande till
samtliga anställda i AudioDev AB och dess dotterbolag AudioDev GmbH att förvärva
köpoptioner avseende aktier i AudioDev AB. Motsvarande erbjudande har även lämnats till
styrelsen i AudioDev AB. Berörda personer har indelats i tre grupper, som erbjudits att
förvärva 5.000, 15.000 respektive 20.000 optioner.

Bribans erbjudande har fått till följd att Briban idag utställt köpoptioner till 29 personer
avseende sammanlagt 335.000 B-aktier i AudioDev (motsvarande cirka 2,0 % av samtliga
aktier i bolaget). Köpoptionerna avser befintliga aktier, vilket medför att någon utspädning ej
uppkommer. Eftersom köpoptionerna utställts av Briban, medför optionerna inte några
kostnader för AudioDev.

Köpoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 september 2008 - 30 november 2010 för att
köpa B-aktier i AudioDev till priset 9 kr/aktie. Priset för köpoptionerna har fastställts med
tillämpning av Black & Scholes formel och uppgick till 0,96 kr/option. Köpoptionerna har
således förvärvats på marknadsmässiga villkor.

Informationen är sådan som AudioDev AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 2008-09-01 kl. 17.00.

Kontaktinformation:
Christer Sjöström, VD och koncernchef
Tel: +46 40 690 49 00
E-post: christer.sjostrom@audiodev.com

Om AudioDev AB
AudioDev är en världsledande tillverkare av testutrustning för kvalitetskontroll av optiska medier så som CD
och DVD. Företaget har också en ledande position inom den pågående utvecklingen av blålaserbaserade
format (BD och HD DVD). Nettoomsättningen 2004 uppgick till 275 miljoner kronor och de största
marknaderna är USA,Asien och Europa. Huvudkontoret finns i Malmö. AudioDev är sedan september 2000
noterat på
Stockholmsbörsen.
AudioDevs produkter säljs under varumärkena CATS och Go!. Produkterna i serien CATS är
högprecisionstestare för kvalitetstestning av marknadens alla format. Go! är ett nytt varumärke med produkter
optimerade för produktionskontroll. AudioDev erbjuder också ett omfattande servicenätverk, liksom
kundanpassad utbildning och oberoende testanalyser via AudioDevs TestCenter. Några av AudioDevs kunder
är Cinram, CMC, Microsoft, Moser Baer India Panasonic, Pionee,r Ritek Corp. och Technicolor