Alfa Laval Nordic AB

Erbjudandehandling avseende Alfa Lavals kontanterbjudande till aktieägarna i Munters offentliggjord

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 16:04 CEST

Erbjudandehandlingen avseende Alfa Laval AB:s (publ) (”Alfa Laval”) kontanterbjudande till aktieägarna i Munters AB (publ) (”Munters”) att överlåta alla aktier i Munters till Alfa Laval (”Erbjudandet”) har idag offentliggjorts på Alfa Lavals hemsida www.alfalaval.com (http://bit.ly/bF83EB)  samt på SEBs hemsida www.seb.se/prospekt .

Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att distribueras till aktieägare i Munters vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 15 september 2010.

Papperskopia av erbjudandehandlingen tillhandahålls hos Alfa Laval AB, Rudeboksvägen 1, 221 00 Lund och hos SEB Enskilda, Kungsträdgårdsgatan 8,
106 40 Stockholm.

Lund den 14 september 2010

Alfa Laval AB (publ)


Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 14 september 2010 kl. 15.15 (CET).


För mer information kontakta:
Peter Torstensson                                   
Informationsdirektör                                
Alfa Laval AB                                          
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval AB
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter från) personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till, från eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Alfa Laval kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till, eller acceptera anmälningssedlar från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland.