Karolinska Universitetssjukhuset

Erektionsproblem vanligaste telefonfrågan

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:55 CET

Karolinska Universitetssjukhuset har sedan ett år en sexualmedicinsk telefonrådgivning förlagd till Centrum för Andrologi och Sexualmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Under 2006 registrerades 565 telefonsamtal. Majoriteten som ringde var män (cirka 80%). De som ringde var i åldrarna 12-89 år. Den vanligaste orsaken till att män ringde var erektionsproblem. Av de kvinnor som ringde hade cirka 40% frågor om sin partners sexuella funktionsproblem och då företrädesvis också om erektionsproblem.

Bland kvinnorna var nedsatt lust och minskat sexuellt intresse den vanligaste egna kontaktorsaken (cirka 20%). Av de kvinnor som ringde hade 12% frågor angående sexuellt våld, medan motsvarande siffra bland männen endast var 0,5%. Cirka 10% av dem som ringde under året var vårdpersonal, vars frågor oftast var relaterade till en speciell patient.

Telefonrådgivningen är öppen alla vardagar mellan kl 10 och 13 och har nummer 020-12 00 333. Rådgivningstelefonen bemannas av psykoterapeuter, sjuksköterskor, psykologer och läkare – alla med olika inriktningar och specialiteter. Såväl vårdpersonal som personer med egen problematik eller partnerrelaterade frågor är välkomna att ringa för råd och vägledning. Man kan få hjälp med hänvisning till lämplig behandlare i anslutning till den ort man bor på. Frågor kan även ställas via e-post till sexualmedicinskfraga@karolinska.se.

Pressmeddelande 14 februari 2007För ytterligare information:

Eddie Sandström, sjuksköterska, psykoterapeut, 070 – 484 13 68
Klas Östman, presschef, 070 – 450 77 97