Compare Karlstad

Erfarenheter från energiprojekt kan ge grönare IT: Inbjudan till seminarium om energieffektivisering av datorhallar

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 12:00 CET

Vad kan andra datorhallar dra för nytta av de energibesparande åtgärder som testas i datorhallarna på Compare Testlab utanför Karlstad? Det är frågor som kommer att diskuteras på ett seminarium om energieffektivisering av datorhallar som hålls den 25 mars i Karlstad.

Datorhallar är mycket stora energislukare – dels för att driva datorerna, dels för att kyla ned den värme som alstras. Och ju fler datorer och datorhallar – desto större blir elförbrukningen och därmed behovet av energieffektiviseringar.

Dag Lunden, miljöchef på TeliaSonera, Carl-Harald Andersson, miljöchef på Tieto, och Morgan Ledner, säkerhetschef på Volvo IT, deltar på seminariet för att tala om hur deras företag arbetar med Grön IT. Dessutom medverkar Thomas Wunger, vice VD på Coromatic, Erich Must Wessel, VD på norska MakeITgreen, och Jonas Lagneryd, VD på Card Coop.

"Viktigt att testa och utvärdera åtgärder"

”Att hålla nere driftskostnaderna blir allt viktigare av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl – därför är behovet av energieffektiviseringar mycket stort, liksom behovet av att testa och utvärdera åtgärder”, förklarar Mikael Lundström som är projektledare för ett energiprojekt som drivs av Compare.

Genom projektet ges företag möjlighet att testa och utvärdera energibesparande åtgärder för datorhallarna på Compare Testlab utanför Karlstad – en öppen och leverantörsoberoende testmiljö för affärs- och kompetensutveckling som drivs av Compare, Karlstads universitet och Hammarö kommun.

”Ett syfte med projektet är att sprida erfarenheterna från Compare Testlab till andra datorhallar för att bidra till grönare IT – därför bjuder vi in datorhallsägare, driftansvariga, kunder och användare från både Sverige och Norge till detta seminarium”, fortsätter Mikael Lundström.

Energibesparande erfarenheter från Compare Testlab

Representanter för fyra företag som testar energibesparande åtgärder på Compare Testlab deltar:

Göran Enqvist, VD på Hammarö Energi, redovisar erfarenheterna av att återvinna energi från datorhallar som fjärrvärme för att bland annat värma upp ett badhus på området.

John Åkerlund, VD på NetpowerLabs, talar om likström i elanvändning som en möjlighet att få högre systemverkningsgrad än växelström.

Stefan Andersson, ansvarig för Tieto Test Centre på Sätterstrand, rapporterar om ett attitydprojekt för att få användare att stänga av utrustning på distans – och därmed spara energi.

Hamid Yousefzadegan, VD på EnerComp, talar om LED-belysning som ger mer ljus, drar mindre energi och alstrar mindre värme än lysrör.

Sätterstrand Power Saving (SÄPOS) genomförs inom ramen för det svensk-norska Interreg-projektet FEM (Förnyelsebar Energi, Energieffektivisering och Miljö) med medverkande parter i Värmlands och Dalarnas län samt Hedmarks och Akershus fylke.

Compare Testlab på Sätterstrand (Hammarö) är en gemensam satsning för ICT-branschen. Genom samverkan mellan näringsliv och offentlighet skapas en öppen och leverantörsoberoende testmiljö med en av landets modernaste och mest energieffektiva datorhallar.

Seminariet Energieffektivisering av datorhallar:
Tid: Torsdag den 25 mars 2010 kl 09.30 – 17.00
Plats: Löfbergs Lila Arena i Karlstad
Anmälan sker via www.femweb.nu
Deltagandet är kostnadsfritt

Media som önskar bevaka seminariet eller vill ha hjälp med bevakning:
- kontakta Sven Carlsson (Compare) 070-544 62 32 / sven.carlsson@compare.se

För mer information:
om anmälan: Maria Hansson (FEM-projektet) 070-2935905
om konferensen: Mikael Lundström (Compare) 070-5313270