Ementor AB

ErgoGroup köper outsourcingsverksomhet från Ementor

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:22 CEST

Ementor ASA och ErgoGroup AS har ingått ett avtal om att ErgoGroup AS köper 100% av aktierna i Ementors outsourcingbolag i Sverige och i Norge för upp till 200 Mnok.

Ementor överför sina outsourcingverksamheter i Sverige och Norge till nyupprättade bolag och säljer 100% av aktierna i dessa till ErgoGroup AS med verkan från 15 november 2005. Värdet på transaktionen är upp till 200 Mnok.

Bolagen som nu tas över av ErgoGroup omfattar outsourcingavtal med totalt 175 kunder i Norge och Sverige. Bolagen hade under det första halvåret 2005 en omsättning på 119 Mnok och cirka 210 anställda.

Avtalet omfattar inte Ementor Danmark eller verksamhet på Ementors norska regionkontor.

I samband med försäljningen har ett strategiskt samarbetsavtal upprättats mellan Ementor och ErgoGroup. Ementor kommer att vara föredragen samarbetspartner inom leverans och integration av infrastrukturlösningar och ErgoGroup kommer att vara föredragen samarbetspartner inom drift/outsourcing.

"Köpet av Ementors outsourcingverksamhet är en viktig del av ErgoGroups offensiva satsning mot att bli en totalleverantör av IT-driftslösningar till mellanstora organisationer. ErgoGroup och Ementors outsourcingsverksamhet kompletterar varandra väl och köpet stärker ErgoGroup som driftsleverantör på den norska och den svenska marknaden. Samordning av tjänsteproduktionen och utveckling av nya tjänstekoncept ger möjlighet att öka lönsamheten. Samtidigt har företagen ingått ett spännande partnerskap som kommer att stärka bägge bolagens tjänsteerbjudande till kunderna", säger Terje Mjøs, administrativ direktör i ErgoGroup AS.

"Beslutet om försäljning av outsourcingverksamheten i Norge och Sverige är ett led i den pågående restruktureringsprocessen i Ementor. Jag är trygg med att vi har hittat en bra lösning för våra ägare, kunder och medarbetare. Avtalet är bra för bägge bolagen och ger oss möjlighet att stärka vår position och fokusera på vår kärnkompetens inom infrastrukturlösningar", säger Jo Lunder, konsernchef i Ementor ASA.

"Genom att renodla oss kommer vi att skapa goda förutsättningar för att ta en position som en av Sveriges starkaste lösningsleverantörer inom IT-infrastruktur. Vi kommer att arbeta på att ytterligare fördjupa vår kompetens inom våra kärnområden; lösningar inom kommunikation, server, lagring, säkerhet, samt de IS-nära lösningarna portaler, system för beslutsstöd och dokumenthantering. Vi ser fram emot att samarbeta med ErgoGroup framöver", säger Johan Rittner, Vd Ementor Sverige AB.

Avtalet måste godkännas av konkurrensmyndigeterna i Norge och i Sverige.


För ytterligare information kontakta:
Jo Lunder, konsernsjef Ementor ASA, mob + 47 900 80 842
Johan Rittner, VD, Ementor Sverige AB, mob + 46 733 67 1875

Terje Mjøs, administrativ direktör ErgoGroup AS, mob + 47 900 34 159
Wibecke Brusdal, informasjonssjef ErgoGroup AS, mob + 47 930 93 150

For press pictures please see the press release at www.ementor.com/press

All local press releases published by Ementor and ErgoGroup are also published on www.ementor.com/press in English and www.ergogroup.no.