Almega

​​Ericsson AB klassas nu som ett tjänsteföretag i statistiken

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2017 08:28 CEST

Nu klassas Ericsson AB som tjänsteföretag i SCB:s statistik. Det ger stor inverkan på statistiken över tjänstesektorns tillväxttakt, eftersom Ericssons produktion väger tungt i svensk ekonomi. Förändringen infördes med publiceringen av SCB:s tjänsteproduktionsindex den 5 maj, som nu inkluderar Ericsson AB från och med januari 2015. Det innebär ett enormt tidsseriebrott från och med 2015, se diagram nedan. Tillväxttakten för tjänsteproduktionen från och med januari 2015 är alltså inte jämförbar med utvecklingen innan dess.

- Ericssons tjänsteproduktion har lyft nivån på tjänsteproduktionen. Företaget kommer givetvis komma att påverka tjänsteproduktionens utveckling även framåt. Det är helt korrekt att räkna Ericssons omfattande tjänsteproduktion till tjänstesektorn och inte som ”varuproduktion”, säger Lena Hagman chefekonom på Almega

Statistiken anpassar sig till att företag som tidigare klassats som industriföretag övergår till tjänsteföretag då deras verksamhet förändrats till att till övervägande del bestå av tjänsteproduktion. Ericssons tjänsteproduktion ingår nu i tjänstebranscher som producerar utgivning av annan programvara, datorprogrammering och naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling. Dessa branscher ingår i sin tur delvis under branschaggregatet ”Information och kommunikation”, se diagram.

Se diagrammet i den bifogade pdf-filen

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik