Ericsson

Ericsson kallar till extra bolagsstämma med anledning av rösträttsfrågan

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2004 12:41 CEST

Aktieägarna i Telefonaktiebolaget LM Ericsson kallas till extra
bolagsstämma tisdagen den 31 augusti 2004 för att fatta beslut om
ändring av röstvärdesskillnaden mellan A- och B-aktierna. Stämman
börjar kl 17.30 i Berwaldhallen i Stockholm.

Stämman kommer att behandla förslag till beslut om ändring av
röstvärdesskillnaden mellan aktier av serie A och serie B, införande
av omvandlingsförbehåll genom ändring av § 6 i bolagsordningen samt
utgivande av omvandlingsrätter till innehavare av aktie av serie A.

Stämman kommer att hållas på svenska.

Den fullständiga kallelsen återfinns nedan och kommer också att
publiceras i dagspress.

Viktig information rörande bild- och ljudupptagning på stämman
Det är stämmodeltagarna som bestämmer huruvida bild- och
ljudupptagning från extra bolagsstämman ska tillåtas. Därför kommer
inga kameror eller bandspelare att tillåtas inne i Berwaldhallen
innan aktieägarna gett sin tillåtelse.

De senaste åren har stämmodeltagarna sagt nej till bild- och
ljudupptagning från bolagsstämmorna.

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt
Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda
innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att
skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Läs mer på: http://www.ericsson.com/press

http://hugin.info/1061/R/953392/135746.pdf

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Media
Åse Lindskog, Head of Media Relations
Communications
Tel: +46 8 719 9725
E-post: press.relations@ericsson.com

Ola Rembe, Director Media Relations
Communications
Tel: +46 8 719 9727
E-post: press.relations@ericsson.com

Investerare
Helene Rickeby, Investerarrelationer
Communications
Tel: +46 8 719 1790
E-post: investor.relations@ericsson.com