Ericsson

Ericsson säljer sin verksamhet för TEMS produkter till Ascom

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2009 09:23 CET

Ericsson har tecknat avtal om att sälja sin verksamhet för TEMS produkter, bestående av verktyg för övervakning och planering av radio nät till Ascom. Avtalet berör cirka 300 anställda av vilka cirka 180 är verksamma i Sverige. Transaktionen beräknas avslutas under juni, 2008. Försäljningen innebär att Ericsson renodlar sin ledande verksamhet för professionella tjänster och fokuserar på tjänsteverksamheten inom området.

Ericssons TEMS produkt verksamhet omfattar verktyg för övervakning och planering av radionät. Lösningarna möjliggör planering, implementering och optimering av nät. TEMS varumärke är industriledande och produkterna levereras till världens 20 största mobiltjänste operatörer. Försäljningspriset är CHF 190 miljoner, exklusive nettot av tillgångar och skulder.

Försäljningen leder till att Ericsson renodlar sin ledande verksamhet för professionella tjänster och fokuserar på sin tjänsteverksamhet inom området. Med företagets starka fokus på telekom tjänster, har det blivit av mindre strategiskt värde att behålla TEMS inom den egna verksamheten.

Ericsson anser att försäljningen möjliggör för TEMS verksamhet att utvecklas ytterligare samtidigt som Ericsson tillför kunskap, välkända och industri ledande produkter och en omfattande kundbas till Ascom. Det här blir också positivt för Ericssons kunder, partners och anställda, som kommer att dra nytta av när ledande produkportföljer slås samman.

Förvärvet förutsätter godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. JP Morgan har varit rådgivare åt Ericsson i den här transaktionen.

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 250 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ.

För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi.

för mer information, kontakta gärna

Media

Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 10 719 69 92
E-mail: press.relations@ericsson.com

Investerare
Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-mail: investor.relations@ericsson.com


Informationen är sådan som Ericsson ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2009 kl 07.00.

Om Ascom
Ascom är en internationell leverantör av lösningar och med ett omfattande teknik kunnande inom "Mission-Critical Communication". Företagets verksamhet är koncentrerad till huvudområdena inom trådlös kommunikation och säkerhets lösningar. Företaget har dotterbolag i 16 länder och har cirka 2,000 medarbetare globalt. Ascoms aktier (ASCN) är registrerade på den schweiziska börsen (SIX Swiss Exchange) i Zürich.
www.ascom.com

För mer information kontakta:
Daniel Lack, Informationsdirektör
Telefon +41 44 823 1330
Fax +41 44 823 1333
E-mail: daniel.lack@ascom.com