Ericsson

Ericssons styrelse föreslår en långsiktig incitamentsplan 2006 för alla anställda

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 16:45 CET

Ericssons styrelse har beslutat att till årsstämman framlägga en långsiktig incitamentsplan 2006 ("LTI 2006"). LTI 2006 är baserad på samma principer som LTI 2005 som är riktad till alla anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare.

Styrelsen är övertygad om att långsiktiga incitamentsprogram är väsentliga för att behålla och i framtiden rekrytera nyckelpersoner, samt för att stimulera bolagets framtida utveckling och värdetillväxt. Den föreslagna LTI 2006 är utformad för att vara ett incitament till alla anställda att bli delaktiga i bolaget, för att ge uppmuntran till och därmed behålla viktiga medarbetare samt för att fokusera ledande befattningshavare på lönsamhet och utgöra en konkurrenskraftig ersättning baserad på svensk praxis.

LTI 2006 omfattar tre delar:

Aktiesparplan för alla anställda, där anställda köper aktier i Ericsson under en 12-månaders period och efter tre års innehav erhåller en matchningsaktie för varje inköpt aktie (1+1).
Program för upp till 6 040 nyckelpersoner (ca 10 procent av Ericssons anställda), där utvalda deltagare i Aktiesparplanen erhåller ytterligare en extra matchningsaktie för varje inköpt aktie, dvs totalt sett två matchningsaktier (1+1+1).
Resultatmatchningsprogram för upp till 220 ledande befattningshavare, där upp till 170 utvalda ledande befattningshavare kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till fyra matchningsaktier per inköpt aktie (1+1+0-4), och upp till 49 högre ledande befattningshavare kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till sex matchningsaktier per inköpt aktie (1+1+0-6), och verkställande direktören kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till åtta matchningsaktier per inköpt aktie (1+1+0-8), dvs. totalt sett upp till fem, sju eller nio matchningsaktier beroende på utfallet av resultatmålet. Maximalt antal matchningsaktier kommer att tilldelas om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller överstiger 15 procent över perioden 1 juli 2006 och 30 juni 2009. Ingen tilldelning av matchningsaktier kommer att ske om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller mindre än 3 procent.
Överlåtelse av egna aktier: För att genomföra LTI 2006, har styrelsen beslutat att framlägga ett förslag om överlåtelse av egna aktier till årsstämman 2006. Högst 38 400 000 aktier av serie B ska vederlagsfritt kunna överlåtas till anställda som omfattas av villkoren för LTI 2006, under tiden från november 2006 till och med november 2010. Av dessa aktier ska det emellertid vara möjligt att före årsstämman 2007 överlåta högst 6 600 000 aktier av serie B på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för aktien, i syfte att täcka bland annat sociala avgifter.

Utspädning och kostnader: För att genomföra LTI 2006 erfordras sammanlagt 38 400 000 aktier av serie B, motsvarande ca 0,24 procent av totala antalet utgivna aktier. Per den 31 december 2005 hade Ericsson 268 065 241 egna aktier. Den totala effekten på bolagets resultat uppskattas till mellan ca SEK 827 miljoner och SEK 1 189 miljoner ojämnt fördelade över åren 2006 - 2010.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas på Ericssons webbsida, www.ericsson.com, senast från och med den 24 mars 2006Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Läs mer på: www.ericsson.com


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
Ericsson Media Relations
Telefon: +46 8 719 6992
E-post: press.relations@ericsson.com