Utbildningsdepartementet

Erik Åsbrink ger råd om civilekonomexamen

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 14:08 CEST

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky har idag utsett en arbetsgrupp inom departementet med uppdrag att arbeta fram en examensbeskrivning för civilekonomexamen som anknyter till de krav som arbetslivet ställer på utbildningen. Gruppen ska redovisa sitt uppdrag den 16 juni 2006.

- Jag vill att civilekonomexamen får ett rejält kvalitetslyft, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Ambitionsnivån på utbildningen kommer nu att stärkas genom tydligare krav från framförallt arbetslivet. Nu genomför vi detta viktiga arbete tillsammans med företag, organisationer, studenter och landets lärosäten.

Till arbetsgruppen knyts därför en referensgrupp med följande personer:
- Lars Engwall, Uppsala universitet
- Sigbrit Franke, Högskoleverket
- Salvatore Grimaldi, Grimaldi Industri AB
- Mikael Igelström, Civilekonomerna
- Rickard Lindquist, Sveriges förenade studentkårer
- Anders Narvinger, Teknikföretagen
- Therese Olsson, Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation
- Håkan Sörman, Sveriges Kommuner och Landsting
- Eva Åkesson, Lunds universitet

Erik Åsbrink skall vara ordförande i referensgruppen. Statssekreteraren Kerstin Eliasson adjungeras till referensgruppen.

Dagens beslut är en del i regeringens samlade paket för stärkt kvalitet i ekonomutbildningarna.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se

Lena Eriksson
Ämnesråd
08-405 19 00