Studieförbundet Vuxenskolan

Erik Amnå till SV stämman

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2013 13:19 CEST

Erik Amnå, professor i statskunskap i Örebro, kommer till
Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma i Västerås. Erik Amnå har senast
varit med i utredningen kring korruptionshärvan i Göteborg och var tidigare huvudsekreterare
i Demokratiutredningen.

Temat för Erik Amnås utmaning till de närmare 300 ombuden som
är samlade i Västerås är:

- På vilket sätt är folkbildningen relevant för
andra människor i en ny tid.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att anta fyra
strategiska mål för verksamheten de kommande två åren:

1. Unga i utsatta situationer erbjuds en
individuell bildningsresa

2. Personer med funktionsnedsättning erbjuds
möjlighet att utveckla egenmakt

3. Engagerade människor erbjuds verktyg
för lokal utveckling

4. Äldre erbjuds möjlighet till livslångt
lärande och förbättrad livskvalitet

Plats  Aros Kongresscenter, Västerås

Tid  Söndagen den 16:e juni, kl 10.00

Media är välkommen att medverka

För ytterligare kontakt

- Anders Öhberg, pressansvarig, anders.ohberg@sv.se, 070 – 626 38 88