Lundby församling, Svenska kyrkan

Erik Aurelius, Biskop em. gäst på seminariedag i Brämaregården

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 11:34 CET


Välkommen till en inspirerande dag med seminarier, samtal och föredrag med Erik Aurelius på temat BEFRIELSE!

Lördag 16 februari 

Brämaregårdens kyrka

Hela programmet 

 

Brämaregårdens kyrka fokuserar under 2013 på berättande. Första berättelsen handlar om flykt och befrielse.  

EXODUS

– det är ett mer spännande namn på andra Moseboken. Den börjar med en baby i
en bräcklig korg och växer till den stora berättelsen om ett folks flykt från
slaveri till ett eget land. Det finns många teman i berättelsen som svarar mot
våra egna liv: om förtryck och förödmjukelse, kamp och fara, besvikelser,
konflikter och motgångar .

Det är också berättelsen om räddning och en väg framåt när alla vägar är
stängda, om Guds ledning och närvaro mitt i livets karga öken. En berättelse om
hopp för det som är nu och med ett löfte om ett framtidsland bortom floden.

 

För mer info: Susanne Rikner, distriktschef Brämaregården, tel: 0737-73 89 59

Lundby församling, på Hisingen i Göteborg, består av distrikten: Biskopsgården,
Brämaregården, Kyrkbyn-Älvstranden, Länsmansgården och Tolered. Varje distrikt har sin egen kyrka till dessa kommer också Lundby gamla kyrka. Församlingen ingår i Göteborgs kyrkliga samfällighet.
Distrikten utgör ur demografiskt och socioekonomiskt perspektiv olika kategorier av områden. Här bor människor från hela världen och här talas ett hundratal språk. Här bor också Hisingsbor, som har bott i området hela sina liv. Denna mångfald återspeg-las i församlingens verksamhet. Av de drygt 61 000 som bor inom församlingens gränser är ca 32 000 är medlemmar i Svenska kyrkan.