Region.Västerbotten

Erik Bergkvist i programråd för Nationellt Skogsprogram

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2014 15:02 CEST

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten ingår i programråd för Nationellt Skogsprogram, inbjuden av landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C).

– Skogen är en av Sveriges viktigaste resurser för utveckling och tillväxt. Ökat uttag, turism, utveckling av miljö och framförallt att ökad förädling och nya produkter. Inte minst biodrivmedel och biokemikalier kommer kraftig bidra till att bekämpa klimathotet, säger Erik Bergkvist.

Inbjudna till programrådet: Näringsdepartementet, Miljödepartementet, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Vinnova, Ordförande Miljö- och jordbruksutskottet (MJU), Regionförbund Västerbotten, GS Facket, Skogsindustrierna, LRF Skogsägarna, Sveaskog, Naturskyddsföreningen, WWF, Svenskt Friluftsliv, Svebio, Innventia, Svenska Ekoturismföreningen, Sveriges Hembygdsförbund, SLU, Stockholm Environment Institute.

Programrådets sammansättning är avvägd med intressenter från såväl skogsproducenter, förädlingskedja som miljö- och kulturvårdande intressenter och genom mig även regional politik.

– Jag ser fram emot ett spännande samarbete där vi verkligen kommer fram till ett Nationellt Skogsprogram som stödjer regionernas och Sverige utveckling genom skogens resurser, säger Erik Bergkvist.

Programrådet är ett bollplank i regeringens arbete att ta fram ett Skogsprogram, som beräknas vara klart 2016.

Det Nationella Skogsprogrammet ska till en början genomlysa ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syftar till att skogen och dess värdekedja ytterligare bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad samhällsekonomi.

Läs mer om Nationellt Skogsprogram: http://www.regeringen.se/sb/d/15328/a/229213

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se
Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/