Statens Fastighetsverk

Erik Granerot ny skogvaktare på Statens fastighetsverk i Jokkmokk

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:23 CET

Statens fastighetsverks (SFV) nya skogvaktare Erik Granerot ansvarar för fyra av de totalt 6,5 miljoner hektar mark som Statens fastighetsverk förvaltar runt om i Sverige. Området är koncentrerat till Norrbottens län och består bland annat av skyddsvärd skog, produktiv skogsmark, nationalälvar och fjällmarker – miljöer som vi alla är delägare i.

Att bedriva skogsbruk inom området nära fjällkedjan innebär en balansakt mellan flera starka intressen. Som skogvaktare på Statens fastighetsverk bedriver Erik Granerot ett FSC-certifierat skogsbruk väster om odlingsgränsen i Norrbottens län. Skogsbruket ska genom virkesproduktion ge god långsiktig ekonomisk avkastning samtidigt som god hänsyn tas till rennäring och biologisk mångfald.

-          Att vara skogvaktare på Statens fastighetsverk är en spännande tjänst som innefattar flera olika delar. Själv tycker jag att helhetsansvaret är det roligaste, att få följa kedjan från plantering till slutavverkning inklusive markägarfrågor och naturvård. Eftersom jag är så pass ny på tjänsten ägnar jag dock fortfarande mycket tid åt att lära känna mitt ansvarsområde, det är en stor yta att ta hand om, säger Erik Granerot.

Omplantering i Arjeplog på tur
Närmast på agendan för Erik Granerot står en omfattande restaurering av tallplanteringar i Arjeplog. Det är närmare 3 000 hektar mark som ska planteras om eftersom skogarna har betats sönder av älg. Restaureringen, som också skapar sysselsättning i regionen, genomförs i etapper för att klara av omfattningen både ekonomiskt och resursmässigt.

-          I processen är det viktigt att komma överens med både rennäring och Skogsstyrelsen. Det omfattande arbetet behöver planeras väl, tidsmässigt såväl som geografiskt. Våra ambitioner att få till bra föryngring får inte kollidera med renarnas behov av markbete, säger Erik Granerot.

Erik Granerot har tidigare arbetat som inspektor på Norra Skogsägarna. Den skogliga banan har funnits länge i familjen, vilket man också kan ana på efternamnet.

För mer information kontakta:
Erik Granerot,
skogsvaktare Statens fastighetsverk, 0971 553 70, erik.granerot@sfv.se
Åsa Carlberg,
pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.