Availo

Erik Kjellin: Pionjär och arkitekt i det digitala landskapet

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2013 08:13 CET

Erik Kjellin är en av pionjärerna som byggt upp det som vi idag tar för självklart: ett snabbt och stabilt internet. Som talare under IPexpo på Kistamässan den 14 och 15 maj delar Erik med sig av sina erfarenheter.

Erik lever som han lär. Efter att ha byggt datacenter med 2N redundans är det närmast en självklarhet att ha reservkraft i form av ett dieselaggregat i garaget. Då riskerar man inte att bli utan morgonkaffet vid strömavbrott.

När Erik var med och byggde upp Port80:s IP-nät började han också att bygga datahallar. Idag är han Availos chefsarkitekt för datacenter. Det senast färdigställda finns i Sätra i Stockholm. Med det blev Availo först i Sverige med passiv kylning i datacenter med hjälp av s k skorstensrack som Erik designat. Tack vare den effektiva kylningen klarar datacentret högeffektshosting, d v s rack som genererar mer än 6 kW värme som måste kylas bort för att undvika överhettning av servrarna.

Vad är din drömarbetsuppgift just nu?
- Att sätta tänderna i att bygga Availos datacenter i Sätra med det nydanande kylsystemet var en dröm som gick i uppfyllelse, säger Erik. Att bygga ut datacentret i Sätra till dess maximala kapacitet och realisera dess fulla potential är nästa dröm. Vi håller just nu på att avsluta den första etappen av utbyggnaden.

Hur tror du att datacenterbranschen kommer att utvecklas?
- Jag tror att vi kommer att se allt mer masslagring på servrar av typen SAN. Kanske hela datacenter som är ett enda stort SAN där kunder hyr in sig. Det ger stordriftsfördelar som är svåra att uppnå på annat sätt, menar Erik. Samtidigt ställer det stora krav på effektiva kyllösningar som klarar av att kyla bort den värme som alstras samtidigt som man minimerar kylsystemets elförbrukning. Det är vikigt både ur kostnadssynpunkt och miljöperspektiv. Utvecklingen av kyllösningar kommer därför att vara i fokus under lång tid framöver.

Vad driver dig att fortsätta?
- Teknikutveckling intresserar och fascinerar mig. Det skapar nya möjligheter som jag vill vara med och sätta i verket. Att vara med och bidra till att driva utvecklingen framåt ger en enorm kick. Positiv feedback från kunder är en annan viktig bränslekälla, fortsätter Erik. Världsledande lösningar som inte är användarvänliga tenderar att ha kort livslängd. När allt kommer omkring handlar det om att bygga lösningar och göra förbättringar som skapar nytta.

Mer om Eriks bakgrund

För ytterligare information kontakta:

Per Gillerstrand, VD Availo Sverige

Telefon: 070-696 54 64

E-mail: per.gillerstrand@availo.se

Availo är ett varumärke och en helägd dotterbolagskoncern inom Phonerakoncernen. Availo höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk information genom att erbjuda colocation, hosting och konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos colocationtjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo levererar tillgänglighet, säkerhet och prestanda 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året med kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. Mer information finns på www.availo.se