Stockholms stad

Erik Nilsson (s) om barngruppernas storlek

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 13:50 CEST

Socialdemokraternas vallöfte om en generell minskning av barngruppernas storlek i förskolan står fast. Oppositionens lek med siffror är bara skrämselpropaganda, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s) i ett uttalande.

- Barnantalet i Stockholm ökar vilket är glädjande då barnen är vår framtid. Ökningen inom den totala förskoleverksamheten är från mars 2003 till mars 2004 1 154 barn. Trots det har gruppstorleken minskat. Först nu har vi jämförbara siffror eftersom gruppstorleken inte mättes under den förra majoriteten och i jämförelsen mellan tertialrapport 1 år 2003 och 2004 kan vi se att barngruppsstorleken i snitt i staden har minskat med 0,4 barn. Minskning har skett i princip i alla stadsdelar. Detta är mycket positivt och visar att vi är på rätt väg säger Erik Nilsson (s).

Även personaltätheten har ökat och från verksamhetsberättelsen år 2001 till 2003 har det skett en minskning från 4,9 barn per anställd till 4,6 barn per anställd.

- Cirka 100 nya förskoleavdelningar har öppnats under året för att möta det ökade behovet. En fortsatt utbyggnad är prioriterad under 2004, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).

- Variationerna i de olika stadsdelarna är relativt små. För att alla barn ska få likvärdiga förutsättningar krävs att resurserna fördelas olika. I vissa områden och stadsdelar krävs en högre personaltäthet, men det innebär inte att andra får det sämre, snarare att vi klarar av att bedriva en rättvis förskoleverksamhet. Det är allas rättighet att få en hög och jämn kvalitet på verksamheten och minskningen av barngruppsstorleken bör därför gå snabbare i stadsdelar där barnen har stora behov, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).

Hittills under mandatperioden har majoriteten utökat budgetutrymmet för förskoleverksamheten. 530 miljoner har tillförts förskoleverksamheten under perioden 2002-2004.

- Personalförsörjningen inom förskolan är ett problem och framför allt vad gäller antalet förskollärare. Därför gör Stockholm en unik satsning i kommunsverige genom kompetensfonden som satsar 25 miljoner kronor om året på kompetensutveckling och förbättrade förutsättningar för rekrytering bara inom förskolan. Detta visar att moderaternas påståenden om att vi inte tar de här frågorna på allvar och tänker leva upp till vårt vallöfte bara är tomma ord, säger Erik Nilsson (s).

Skol- och kulturroteln, Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076