Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolags exponering mot Lehman Brothers

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 08:51 CEST

Erik Penser Bankaktiebolags egen exponering mot Lehman Brothers-koncernen, uppgår till mindre än SEK 1 miljoner kronor i både nominellt och senaste tillgängliga marknadsvärde. Exponeringen består i sin helhet av innehav i strukturerade produkter emitterade av bolag inom Lehman Brothers-koncernen och garanterade av Lehman Brothers Holding Inc.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Melbi, VD för Erik Penser Bankaktiebolag och Erik Penser AB,
telefon 08 - 463 80 00


Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank, grundad 1994. Banken erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster för privata och institutionella investerare. Erik Penser Bankaktiebolag verkar under insyn av Finansinspektionen och är medlem av de ledande nordiska börserna, SwedSec och Svenska Fondhandlareföreningen. Banken har cirka 125 anställda och huvudkontor i Stockholm.