Finansinspektionen

Erik Penser Fonder varnas av FI

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 10:14 CEST

Erik Penser Fonder tilldelas en varning av Finansinspektionen för allvarliga brister i verksamheten.

Erik Penser Fonder har haft en otydlig struktur i förvaltningen av sina två garantifonder
medvetet värderat en av garantifonderna fel
organiserat verksamheten så att den har medfört potentiella intressekonflikter.
Dessa allvarliga brister gör att FI har ifrågasatt fondbolagets lämplighet att bedriva verksamhet. FI finner dock, mot bakgrund av de omfattande åtgärder som fondbolaget har presenterat, att det är tillräckligt att meddela fondbolaget en varning.

Maria Lundh,
Informatör
Tel 08-787 81 97

Joakim Schaaf,
Bitr. avdelningschef
Tel 08-787 82 77
Mob 070-337 82 77

Läs beslutet på www.fi.se