Arbetsmarknadsdepartementet

Erik Ullenhag kommenterar svensk topprankning om integration

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 14:06 CET

I dag måndag presenteras den tredje utgåvan av Migrant Integration Policy Index (MIPEX) i Bryssel. Studien jämför politiken och lagstiftningen för lagligen bosatta tredjelandsmedborgare i EU-länderna samt Norge, Schweiz, Kanada och USA. Sverige hamnar högst upp på rankningslistan.

- Det är glädjande att Sverige placerar sig i topp i studien. Vi får gott betyg på områden som arbetsmarknad och utbildning, vilka bägge är nyckelområden för en bra integration. Att tredjelandsmedborgare i Sverige har goda formella rättigheter och möjligheter att delta i samhället är viktiga förutsättningar för att Sverige ska kunna vara ett öppet och tolerant samhälle, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Studien gör det möjligt att jämföra olika länders lagar och politik på integrationsområdet samt följa utvecklingen över tid.

- Visst är det glädjande att få en internationell topprankning, men vi ska inte lura oss att tro att integrationen därmed är löst. Studien mäter nämligen inte faktiska resultat eller utfall på integrationsområdet. I dag är det fortfarande alldeles för stora skillnader mellan inrikes och utrikes föddas sysselsättningsnivå. Regeringens politik syftar till att alla arbetsföra människor, oavsett kön eller etnicitet, ska ha ett arbete och att människor snabbt ska få lära sig svenska. Regeringens etableringsreform är ett viktigt steg i detta arbete, säger Erik Ullenhag.

Lena Hallerby
Pressekreterare
070-301 47 90