Arbetsmarknadsdepartementet

Erik Ullenhag kommenterar utredningsförslag om stärkt skydd för mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 15:02 CEST

Integrationsminister Erik Ullenhag tog i dag tisdag emot Delegationen för mänskliga rättigheters slutbetänkande "Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter" (SOU 2010:70).

- Mänskliga rättigheter är en grundläggande del av en välfungerande demokrati och det krävs ett ständigt pågående arbete för att mänskliga rättigheter ska omfatta alla. Det är därför med stort intresse som jag i dag har tagit emot delegationens slutbetänkande, säger integrationsminister Erik Ullenhag, som har ansvar för frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.

I betänkandet föreslås bland annat en rad nya lagregleringar för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna samt en ny myndighet som särskilt ska bevaka efterlevnaden.

- Det långsiktiga arbetet med mänskliga rättigheter är mycket viktigt för bland annat integration, diskriminering och nationella minoriteter. Delegationens förslag är mycket omfattande och kommer därför att kräva en ingående analys. Jag ser fram emot att följa den debatt som säkert kommer att uppstå med anledning av förslagen, avslutar Erik Ullenhag.


Kontakt:
Lena Hallerby
Pressekreterare hos Erik Ullenhag
070-301 47 90