Arbetsmarknadsdepartementet

Erik Ullenhag om uppföljningen av lagen om minoriteter och minoritetsspråk

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 14:48 CET

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län har i dag onsdag överlämnat den första uppföljningsrapporten om hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk från 2009 tillämpas av myndigheterna. Rapporten överlämnades till integrationsminister Erik Ullenhag vid Sametingets plenum i Sundsvall.

- Det är uppenbart att det krävs mer arbete för att reformen ska få fullt genomslag. En del av de pengar, som staten satsar, har inte kommit till användning än. Det är förståeligt eftersom lagen är ny, men nu är det viktigt att pengarna används under 2011, säger Erik Ullenhag.

I rapporten lyfts tre framgångsfaktorer på kommunal nivå fram: en klar förankring i ledningen, en tydlig samordnande funktion och fungerande samråd med de berörda nationella minoriteterna.

- Det är viktigt att minoriteterna engagerar sig lokalt och gör sina röster hörda. Fungerande samråd är en nyckel till framgång. Samråd behövs också för att kunna göra rätt prioriteringar lokalt, avslutar Erik Ullenhag.

Lena Hallerby
Pressekreterare
070-301 47 90