Aktiebolaget Åkerikonsult

Erik Vilhelmsson lämnar uppdrag

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 12:29 CEST


På söndagen meddelade Sveriges Åkeriföretags vice ordförande, Erik Vilhelmsson, att han beslutat sig för att lämna sina uppdrag inom SÅ.

  • Trots mina ansträngningar har jag och mina bolag hamnat i ett svårt läge. Från och med nu och en lång tid framöver måste jag fokusera helt på mina egna företag. Min tid kommer inte att också räcka till förtroendeuppdrag. Därför lämnar jag mina förtroendeuppdrag, både som vice ordförande i Sveriges Åkeriföretag och posten som ordförande för region Västra Götaland med omedelbar verkan, säger Erik Vilhelmsson.


  • Erik Vilhelmsson har hamnat i en situation där han gör bedömningen att han uteslutande behöver koncentrera sig på sina egna företag, ett beslut som är lätt att respektera. Mitt ansvar nu är att se till att Sveriges Åkeriföretag fungerar och att styrelsearbetet inte tappar fart, säger Mikael Nilsson, ordförande Sveriges Åkeriföretag.


För ytterligare frågor, kontakta:
Mikael Nilsson ordförande Sveriges Åkeriföretag
mikael.nilsson@akeri.se, 070-883 85 20

 


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.