Högskolan på Gotland

Erika Sandström ny tf rektor för Högskolan på Gotland

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 13:41 CEST

Regeringen har idag utsett Erika Sandström till tillförordnad rektor för Högskolan på Gotland när nuvarande rektor Jörgen Tholin lämnar sin tjänst den 15 september. Förordnandet gäller till och med den 30 juni 2013 när Högskolan på Gotland planeras gå samman med Uppsala universitet. 

Erika Sandström är universitetslektor i historia och arbetar idag som prorektor vid Högskolan. I och med att Jörgen Tholin lämnar Högskolan för annat uppdrag har Högskolestyrelsen föreslagit för regeringen att hon bör få förordnandet.

- Jag är väldigt hedrad över det förtroende som styrelsen visar mig, säger Erika Sandström. En stor uppgift under det kommande året blir att förbereda samgåendet med Uppsala universitet.

När Erika lämnar rollen som prorektor kommer hon att utse Olle Jansson till tillförordnad prorektor. Olle Jansson är idag prefekt för Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Högskolan på Gotland och han är tidigare rektor för Teaterhögskolan.

För mer information kontakta Erika Sandström, tel: 0498-299178