Erisma Technologies AB

Erisma Technologies AB tar mobil arbetsorderhantering till Australien

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 09:00 CET

Den 7:e februari 2011 öppnar Erisma sin första internationella filial i Melbourne, Australien. Australien blir därmed det första steget i den internationella expansionen, och det är ingen slump att valet föll på just detta land. Erisma har över ett decennium av erfarenhet inom mobil arbetsorderhantering och tidrapportering, vilket har gjort att man med åren har fått fram en gedigen produkt i Mobigo. Sedan ett par år med kraftigt ökat intresse för Mobigo och Erismas produkter känns tidpunkten nu helt rätt.

- Vår framgång kommer av att vi inte är som alla andra leverantörer av mobila lösningar och IT-system. Vi försöker hålla kunderna nära oss, lyssna på dem och lösa kundernas behov på ett sätt som verkligen funkar, säger Mikael Nilebacke, nytillträdd VD för Erisma. - Detta har gjort att vi idag har en produkt som våra kunder verkligen är nöjda med. En stabil produkt som sparar tid och pengar, och där kunderna kan räkna hem investeringen på extremt kort tid. Detta har i sin tur gjort att vi nu känner att tiden är mogen för att prova vår produkt på nya marknader.

Jörgen Nilsson lämnar nu över rollen som vd för att ta ansvaret för utlandsetableringen. - Vi har under nästan 2 års tid förberett oss för vår internationella satsning och känner oss väl förberedda, säger Jörgen via Skype, ett medium som används flitigt på Erisma och som gjort att världen helt plötsligt blivit väldigt liten. - Det var viktigare för oss att välja rätt marknad än att placera oss på ett behagligt avstånd. En gedigen research och utvärdering ligger till grund där vi under 2010 jobbat tillsammans med bl a Svenska Exportrådet för att identifiera bästa internationella marknaden att starta på. Med all information tillgänglig var valet enkelt även om det känslomässigt naturliga alternativet som fanns till en början fick överges. - Vi blev själva förvånade över att i princip alla faktorer pekade på Australien, när vi till en början funderat på USA eller England. Australien är ett land som under en lång tid haft en stark och stabil ekonomi, även under tider då i stort sett övriga världen drabbats hårt t ex av den finansiella krisen. Mycket beror på landets rika tillgång på råvaror och de stora kontrakt som de nyligen fått på råvaruexport till t ex Kina. Vi visste att vi har störst möjligheter genom att placera oss i ett engelskspråkigt land. Den Australiensiska kulturen har dessutom stora likheter med Europa kombinerat med en öppenhet, ett teknikintresse och gynnsamt företagsklimat som kommer underlätta etableringen. Vidare har Australien under de senaste åren fått en väl utvecklat IT-infrastruktur samtidigt som deras stora landområden gör att vår produkt verkligen behövs.

Under hösten genomfördes en marknadsundersökning tillsammans med Svenska Exportrådet där bl a både potentiella kunder och samarbetspartner träffades på plats i Australien. - Svenska Exportrådet har gjort ett otroligt bra och viktigt förarbete till oss. Genom deras närvaro på plats har vi kunnat förbereda oss på ett sätt som inte varit möjligt annars. Att kunna genomföra marknadsundersökningen och få kontakt med företag på plats har varit ovärderligt. Vi har kunnat verifiera att vår produkt är gångbar även i Australien och att det finns ett stort intresse redan innan vi kommit på plats, vilket gör vårt arbete så mycket enklare.

Mikael Nilebacke fortsätter: - Vi har dessutom redan upptäckt stora fördelar på hemmamarknaden med vår internationella satsning. Anpassningarna och internationaliseringen av Mobigo innebär ny funktionalitet som öppnar många spännande dörrar för våra befintliga kunder. Vårt system har lyfts till en helt ny nivå, vilket kommer börja märkas redan under våren. Vi ser fram emot ett par väldigt spännande år både i Sverige och internationellt.

För mer information om Erisma Technologies AB, kontakta Mikael Nilebacke (vd) +46 (0)40 691 70 81, mikael.nilebacke@erisma.se eller besök oss på www.erisma.se

Erisma Technologies AB är ett av Sveriges ledande företag inom utvecklingen av mobila standardlösningar för arbetsorderhantering och tidrapportering. Företaget grundades 1998 och har kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. Erisma har högsta kreditvärdigheten AAA och befinner sig sedan över två år tillbaka i stark tillväxt.

Mobigo är ett modernt verksamhetssystem som innehåller de funktioner som saknas eller som egentligen inte passar in i affärssystemet/ faktureringssystemet. Arbetsorderhantering, tidrapportering, körjournaler, checklistor och besiktningsprotokoll, kalender, avtalshantering mm - allt som du inte på ett naturligt och bra sätt använder i ditt affärssystem, löser du med Mobigo.

Exempel på branscher som effektiviserat med Mobigo är:

- Brandskydd
-
Larm & Säkerhet
-
El, Tele & Data
-
Industriservice
-
Fastighetsskötsel
-
Kyla & ventilation
-
Städ, fönsterputs & sanering
-
Hiss, Port & Rulltrappa
-
IT
-
VVS
-
Energibolag
-
Gas & Fjärrvärme
-
Maskinuthyrning/service
-
Automatservice