Kristdemokraterna, KD

Erkänn översvämningarna som naturkatastrof

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2004 10:03 CEST

- Staten måste nu ersätta de bönder som drabbats hårdast av översvämningarna i Småland. Regeringen måste också klargöra sitt ansvar för ersättningen till skördeskador genom att införa ett särskilt anslag för detta ändamål i statsbudgeten.

Det säger Sven Gunnar Persson, kristdemokratisk riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet med anledning av sommaren katastrofala översvämningar i Småland.

- Staten har ett övergripande ansvar för skördeskador av naturkatastrofkaraktär som drabbar stora områden. Sedan nuvarande ordning började gälla vid EU-inträdet 1994 har någon sådan ersättning aldrig betalats ut. Någon post för skördeskador finns inte heller avsatt i statsbudgeten.

- I och med omfattningen av regnen och översvämningarna i Småland denna sommar har skador av naturkatastrofkaraktär uppkommit. Nu måste regeringen betala ut ersättning för dessa skador.

- Kristdemokraterna har under flera år motionerat i riksdagen om att inrätta en post i statsbudgeten till ersättning för skördeskador. Det är nu hög tid att regeringen klargör sitt ansvar för ersättning till skördeskador och att en särskild budgetpost för detta avsätts i höstbudgeten.

För mer information:

Sven Gunnar Persson
Mobil. 070-510 48 57
E-post: sgp@kristdemokraterna.se