ExpanderaMera

Erkännandeintyg - ett nytt sätt att diskriminera utländska yrkesarbetare?

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 12:37 CEST

Erkännandeintyg – ett nytt sätt att diskriminera utländska
yrkesarbetare?

Svenska och utländska byggarbetare arbetar sida vid sida,
men på olika villkor.
Ett svenskt
yrkesbevis är näst intill obligatoriskt för byggnadsarbetare som vill arbeta och
konkurrera enligt samma villkor som sina kollegor. Systematisk diskriminering gör att kompetenta utländska byggarbetare förvägras
rätten till yrkesbevis och lika villkor – vilket skapar A- och B-lag i
branschen.

För att få yrkesbevis finns två vägar att gå, antingen byggymnasium
och lärlingstid eller som traditionell lärling med kompetensprov. Vad händer
för byggnadsarbetare som genomgått denna process utanför Sverige? Nordiska
kollegor kan skicka in sitt yrkesbevis och få ett svenskt – för andra är det
betydligt svårare. Dessa kan genomgå kompetensprov men detta måste ske på
svenska och tolk förvägras. Trots flytande svenska i tal är det inte säkert att
man klarar ett avancerat skriftligt prov.

För drygt två år sedan lanserade Byggindustrins Yrkesnämnd
(BYN, partsammansatt av BI och Byggnads) erkännandeintyg som alternativ till
yrkesbevis för utländska byggnadsarbetare. Det marknadsförs som attraktivt
alternativ till yrkesbevis men kan snarare ses som en lightversion. Till skillnad
från yrkesbevis så kostar det att få erkännandeintyg. Detta riskerar att bidra
till fördomar om att man köpt sig intyg snarare än förtjänat det genom yrkesskicklighet.
Erkännandeintyg är en grogrund för rasism, diskriminering och ojämlikhet. Intygen
utfärdas dessutom godtyckligt och inte på samma strukturerade vis som
yrkesbevis. I dagsläget är det EN person som avgör vem som får erkännandeintyg
eller ej. Denna person har inte kännedom om alla länders utbildning och kan
således inte rättvist bedöma all utländsk utbildning.

Yrkesbevis är kopplat till Byggnads kollektivavtal. Problemet med erkännandeintyg är att det bara är de
arbetsgivare som vet om och vill ge fullt betalt som gör det. Det står inte i
kollektivavtalet och det finns inget protokoll/avtal mellan BI och Byggnads som
reglerar detta. Yrkesbevis känner alla till och alla arbetsgivare vet att man
ska ge fullt betalt – hur många arbetsgivare känner till erkännandeintyget och
att det ska ge full betalning? Vi frågar oss
varför man inte får yrkesbevis istället för erkännandeintyg? Bedöms kompetensen
inte som likvärdig och i så fall varför? Detta cementerar A- och
B-lagsproblematiken samt rasism och diskriminering inom byggbranschen.

För att klara framtida byggboom är Sverige beroende av att
rekrytera kompetenta medarbetare från andra länder. Jag upplever att såväl
Byggnads som Byggindustrin och flertalet andra branschorganisationer undviker
frågan om utländska byggarbetares rätt till svenskt yrkesbevis. Många låtsas inte
om problemets existens och strävar efter att värna vår svenska arbetskraft som
inte räcker till för att försörja framtidens byggbransch med tillräcklig
kompetens. Frågan är helt klart en het potatis och ingen vågar ta ställning
genom att sätta ner foten.

Frågan om utländska byggnadsarbetares rätt till yrkesbevis är
mer än en branschfråga. Det är i allra högsta grad en samhällsfråga. Om den
svenska byggbranschen fortsätter låta fördomar och protektionism styra agendan
riskerar byggbranschen att drabbas av akut kompetensbrist när erfarna
byggnadsarbetare saknas i samband med generationsskifte och en bransch på
högvarv. Genom att slopa erkännandeintyg till förmån för yrkesbevis kan Sverige
bli ett attraktivt land för Europas mest kompetenta byggnadsarbetare. Genom att
behandla alla lika signalerar svensk byggindustri att kompetens sätts i första
rummet - oavsett ursprung.

Jessica
Löfström, VD och grundare av byggbemanningsföretaget ExpanderaMera


ExpanderaMera är ett av Sveriges största bemanningsföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi erbjuder små, medelstora och stora byggbolag ökad flexibilitet genom att hitta kostnadseffektiva lösningar inom rekrytering, bemanning och entreprenad. Genom mångårig erfarenhet av byggbranschen har vi den kunskap och det nätverk som krävs för att snabbt och effektivt kunna erbjuda våra kunder kompetent personal på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. ExpanderaMera hyr ut och rekryterar personal inom yrken som: snickare, betongarbetare, byggnadsarbetare, träarbetare, hantverkare, byggtjänstemän, byggnadsingenjörer, byggchefer.