ERS System AB

ERS SYSTEM TAR HEM SYSTEMORDER.

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 10:50 CEST

ERS System har sedan hösten 2011 etablerat ett samarbete med Keolis, en av världens största trafikentreprenörer med ca 6 500 anställda och en årlig omsättning på ca 3 000 MSEK. 
Keolis Sverige är marknadens första specialist på lokalt anpassad miljövänlig stadstrafik och i Stockholm "rattar" Keolis världens största bussflotta med biogas i tankarna. 

Denna order är ett första led i att generellt tillämpa ERS Systems teknik i Keolis organisation. Vi på ERS System ser med tillförsikt fram emot ett givande och framgångsrikt samarbete.

För mer information om ERS System AB och Keolis:
www.erssystem.se
www.keolis.se 


 

Kontaktpersoner:
Robbin Ekman 070-749 31 38 robbin@erssystem.se
Johan Eriksson 070-456 65 21 johan@erssystem.se

ERS är ett energibesparingssystem främst inriktat på att effektivisera uppvärmningen av bussar på bussdepåer. De flesta bussdepåer saknar reglering av underhållsvärmen som tillförs bussarna när de står parkerade. Det är en stor kostnad eftersom motorvärmaren på en buss förbrukar ca 7kW, samtidigt som det kan finnas upp till 200 bussar på en depå. I landet finns det ca 4000 bussar som står kopplade för uppvärmning i genomsnitt 10 timmar/dygn, tillsammans förbrukar de mer än 56GWh per år. ERS kan spara upp till 75% av det energibehovet, vilket är mer än 40GWh per år, bara i Sverige. Det motsvarar den årliga energiförbrukningen för uppvärmning av ca 2000 villor och 20 miljoner kronor i energikostnader.
ERS har designats för att helt autonomt styra och övervaka uppvärmningen av bussar på individnivå. För att göra detta möjligt hämtar ERS kontinuerligt data från befintliga planeringssystem. Informationen jämförs med aktuell position och temperatur för respektive buss. Resultatet är en reglering som automatiskt värmer rätt buss till rätt temperatur vid rätt tidpunkt.

Energibesparingar uppnås främst genom att:
- Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån.
Här görs besparingar hela vintern.
- Inte värma bussar mer än nödvändigt för att uppnå en acceptabel arbetsmiljö.
Här görs de största besparingarna vår och höst.
- Minskad elförbrukning genom reglering av elektrisk utrustning i bussar och fastigheter.
Här görs besparingar hela året.

Som tillval kan systemet stänga av tryckluften fram tills strax innan respektive buss är planerad att lämna depån. Detta för att minska kostnaderna för läckage i bussarnas tryckluftssystem. Även här kan besparingar göras hela året.