Miljöstyrningsrådet

Ersätt gifterna i textilier, möbler och undersökningshandskar

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 13:03 CEST

Miljöstyrningsrådet (MSR) har undersökt vilken potential kemikaliekrav i offentlig upphandling har att ersätta farliga ämnen i produkter. Studien är den första i sitt slag och har utförts på uppdrag av Kemikalieinspektionen (KemI).

”De produktgrupper vi tittat på – textilier, möbler och undersökningshandskar – visar att det finns stor potential att ställa kemikaliekrav och ersätta farliga ämnen, som dispersionsfärgämnen i textilier och ftalater i undersökningshandskar”, säger Susanne Lång, kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet.

Ett exempel i rapporten visar att fem upphandlande myndigheter har undvikit 284 804 kg ftalater genom att ställa kemikaliekrav i fem upphandlingar.

”Offentlig sektor vill och har stor möjlighet att ställa kemikaliekrav i upphandlingar, men det krävs stöd för att kunna göra det. Det stödet ger vi i form av vår rådgivningsfunktion Helpdesk”, säger Susanne Lång.

Studien är genomförd i tre delar. Del ett belyser hur upphandlare inom offentlig sektor uppfattar möjligheter och hinder för att ställa kemikaliekrav. Del två är en uppskattning av vilken storleksordning som kemikaliekrav i offentlig upphandling skulle kunna ha på substitution av farliga ämnen i vissa produktgrupper. Den tredje delen resonerar kring och föreslår metoder för att få fram tillförlitlig och användbar statistik inom offentlig upphandling.

KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och presenterade en fördjupad utvärdering av miljömålen i juni 2012. Inom ramen för utvärderingen har KemI initierat några studier av styrmedel som kan bidra till att uppnå miljömålet Giftfri miljö, såsom Miljöstyrningsrådets rapport. Författare bakom rapporten är Anna Christiansson, kemikalieansvarig på Miljöstyrningsrådet, tillsammans med Sofia Widforss och Jens Johansson.

Läs rapporten Kemikaliesubstitution genom offentlig upphandling
http://www.msr.se/PageFiles/9673/msr_2012_4_kemikaliesubstitution.pdf

För mer information, kontakta Susanne Lång, pressansvarig på MSR, tfn 070 8968881, eller Sofia Widforss, utredare, tfn 08 55763330.