Landsbygdsdepartementet

Ersättning vid smittsamma djursjukdomar

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 13:44 CET

Idag har regeringen överlämnat en lagrådsremiss om ändringar i bestämmelserna om ersättning vid smittsamma djursjukdomar. Förslaget innebär bland annat att Sveriges möjligheter att få EG-stöd vid utbrott av epizootiska sjukdomar förbättras.Med dagens lagstiftning är det svårt för Sverige att uppfylla EG:s bestämmelser om snabb och skälig ersättning till lantbrukare i samband med utbrott av allvarliga djursjukdomar, vilket är en förutsättning för att Sverige i sin tur ska få ersättning från EG. I lagrådsremissen föreslås därför att det svenska kravet på att ansökan om ersättning vid epizootiutbrott ska lämnas inom sex månader tas bort.

I flertalet EU-länder finns inte kravet på att djurägaren själv ska ansöka om ersättning. Istället betalar myndigheterna i dessa länder ut ersättningen på eget initiativ. Dessa länder har därför enklare att leva upp till EG-kraven om snabb och skälig ersättning. De föreslagna ändringarna i lagrådsremissen gör det möjligt för Jordbruksverket att föreskriva att ersättning i vissa fall kan betalas ut till djurägare utan att ansökan behöver göras.

- Lagändringen innebär att det till exempel vid stora utbrott blir möjligt för Jordbruksverket att besluta om utbetalning av ersättning utan ansökan. Det innebär i så fall en minskad administrativ börda för djurägaren. Det är också viktigt för Sverige att se till att vi inte går miste om ersättning från EG, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.


FAKTA: epizootiska sjukdomar
Epizootisk sjukdom innebär allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa. Exempel på sådana djursjukdomar är mul- och klövsjuka, svinpest och fågelinfluensa. Dessa sjukdomar är mycket smittsamma och orsakar stora ekonomiska förluster för drabbade länder.Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se

Kristina Ohlsson
Kansliråd
08-405 18 66


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Ersättning vid smittsamma djursjukdomar (http://www.regeringen.se/sb/d/8731/a/76528)