Riksförbundet för Samhällets Styvbarn

Ersättningsnämnden följer lagen – det är bra!

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 13:26 CEST

Sedan 1 januari finns möjlighet att hos Ersättningsnämnden söka ersättning för allvarliga övergrepp eller försummelser som man utsatts för som omhändertagen inom den sociala barnavården. Ersättningsnämnden har nu fattat drygt 300 beslut. Hittills har 7 av 10 har fått ersättning, medan 3 av 10 fått avslag på sin ansökan.

I media försöker några blåsa upp en kritik mot Ersättningsnämnden. Det heter att den ”lagt ribban för högt”.

– Ribban har lagts av riksdagen, inte av Ersättningsnämnden, säger riksförbundets ordförande Benny Jacobsson.

– Vi har gjort en grundlig granskning av de 226 första besluten, som finns tillgängliga i avidentifierad form. Vår slutsats är att Ersättningsnämnden gör det den ska göra – följa lagen.

– Men som vanligt är det lättare att få gehör för negativa nyheter, än för positiva, fortsätter Benny Jacobsson.

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn anser att det är positivt att mellan 70 och 80 procent fått ersättning. Siffrorna har varierat under resans gång och ligger i dagsläget på 70 procent.

Riksförbundet anser också att det är positivt att Ersättningsnämnden följer lagen. Det garanterar att alla sökande får samma behandling.

Att 30 procent hittills fått avslag beror på att de sökande faller utanför de gränser som lagen sätter upp. Bland annat ska man ha varit omhändertagen av samhället genom de då gällande barnavårdslagarna. Övergrepp och försummelser ska också ha skett inom barnavården (barnhem, fosterhem, osv). Vanvård inom hälso- och sjukvården faller utanför lagens gränser. Det finns också en gräns vid 1980. Vanvård därefter förbjuder lagen att Ersättningsnämnden tar hänsyn till.

Vanvården ska också enligt lagen vara av ”allvarlig art”, och vad det är har regeringen i samarbete med oppositionen definierat i lagens förarbeten (propositionen om ersättningslag).

I sina beslut följer Ersättningsnämnden strikt vad lagen och dess förarbeten säger.

– Ersättningsnämnden ska följa lagen, säger Benny Jacobsson. Gjorde den inte det, då fanns det anledning att kritisera nämnden. Men av det vi hittills sett, så håller sig Ersättningsnämnden till vad lagen säger.

– Vi har invändningar mot hur lagen är utformad, framför allt gränsen vid 1980, säger Benny Jacobsson. Vi arbetar för en ändring av den gränsen. Men det är en politisk fråga, inte en fråga för Ersättningsnämnden.

– Vi vet att många som ansökt om ersättning nu är oroliga. Men om alla som ansökt ska behandlas lika, så är det viktigt att Ersättningsnämnden följer lagen. Kritiken ska här riktas mot politikerna, som försåg lagen med de gränser den har, inte mot Ersättningsnämnden.

Den granskning som riksförbundet gjort av de 226 första besluten finns publicerad i Ordförandebloggen på riksförbundets hemsida: http://styvbarn.se/Benny/?p=260

- - -

Riksförbundets kontaktpersoner

Benny Jacobsson, förbundsordförande, Stockholm, 0738-760 231

Yvonne Palm, vice förbundsordförande, Göteborg, 0701-13 65 20

Robert Wahlström, förbundssekreterare, Malmö, 0705-15 75 21


Riksförbundets kansli:

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn

Tegelviksgatan 40

116 41 Stockholm

Tel. 08 - 1205 8350 (mån-ons: 9.00-11.00, tors: 16.00-18.00)


Riksförbundet för Samhällets Styvbarn grundades 2004 av vuxna f.d. barnhems- och fosterhemsbarn. Samhällets Styvbarn är intresseorganisation för dem som är eller har varit omhändertagna genom samhällets barnavård, dvs. för dem som varit samhällets styvbarn. Riksförbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och bygger sin verksamhet på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Riksförbundet arbetar för:

- ömsesidigt stöd mellan alla som varit samhällets styvbarn.

- upprättelse åt dem som vanvårdats inom samhällets barnavård.

- stärkande av de samhällsplacerade barnens skydd och rättigheter.