Cavalio CareLink Sweden

ERSTA SJUKHUS AKTIVA INOM FORSKNING OCH GASTRIC BYPASS

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 14:37 CET

Den stora SLITS studien avslutades för Erstas del under v 43, de har nu inkluderat 900 patienter. Studien som är nationell ska inkludera 2400 patienter totalt.

På senare år har man uppmärksammat att det finns risk att utveckla tarmvred efter genomgången gastric bypass operation. Detta beror på inre bråck som i sin tur kan ge upphov till tarminfarkt (dålig cirkulation till tarmen).

Symtomen består av plötsliga och svåra buksmärtor som är så uppenbara att man måste uppsöka sjukhus. Tillståndet, om det uppkommer, brukar vanligtvis ses först efter avsevärd viktminskning (men kan uppstå tidigt efter en operation)

Syftet med studien är att se om risken för inre bråck kan minska eller elimineras med hjälp av en ny metod.

Metoden innebär att man redan vid operationen väljer att sy fast de slitsar som bildas vid omkoppling av tarmen för att förhindra att tarm kan rotera in sig mellan omkopplingarna.

Patienterna som inkluderats i studien kommer att följas under en tioårsperiod efter genomgången gastric bypass operation, man vill härigenom kunna fånga upp alla eventuella återinläggningar på sjukhus.

Stockholm 10 november 2011

 

För ev frågor kontakta Patrice Edensjö för Cavalio

Telefon: + 46 (0)8 410 097 62

E-post: patrice.edensjo@cavalio.se