Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

ERTMS-signaler näst dyrast efter JAS

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 20:40 CET

Riksdagens beslut om infrastrukturplanen 2018-2029 innefattade att ersätta vårt nuvarande signalsystem för järnväg, ATC med optiska signaler efter banan, med det europeiska ERTMS med signalerna i loket. Det kan kanske kosta bortåt 75 miljarder kronor under livstiden. I så fall innebär det samhällets dyraste investering någonsin näst efter JAS-planen. De rödgröna och moderaterna som av någon anledning tvärvände stod bakom.

Trafikverket säger att det ska kosta 30 miljarder kronor. Men då är inte kostnaden på nästan lika mycket med för att ersätta de ställverk som inte har datakraft nog för ERTMS. Det kan röra sig om 800 stycken för i snitt 35 miljoner kronor stycket.

Nu påstår Trafikverket att ställverken finns med i de 30 miljarderna kronor och kommunikationsminister Anna Johansson har återupprepat det i sitt svar till Per Klarberg (SD). Men det är ju orimligt.

Däremot har Trafikverket med emfas hävdat att om vi skulle behålla ATC skulle vi genast behöva byta ställverk för samma kostnad som ERTMS, och att det inte finns delar till de gamla ställverken. Det är inte sant. Då kan vi byta allt eftersom vid behov.

Näringslivet och Järnvägsbranschen är mycket kritiska. De vill hellre att ERTMS skjuts upp och att man minskar järnvägens underhållsskuld först. Näringslivets transportråd och Tågoperatörerna har gjort mycket ampra skrivelser till Näringsdepartementet.

ATC är mycket driftssäkert i motsats till ERTMS och godkänt för hastigheter på 250 kilometer i timmen. ERTMS minskar kapaciteten och innebär mycket stora kostnader för utrustning i loken. Det slår på järnvägens konkurrenskraft och näringslivets transportkostnader.

Med ERTMS får vi ständiga uppgraderingar till höga kostnader. Botniabanan som var klar 2010 hade ett trafikstopp på två dagar i december för att uppgradera ERTMS till en nyare version. Är det rimligt med sådana stopp?

Alstoms överklagan till Förvaltningsrätten i Falun kan dock kasta grus i maskineriet av att Bombardier och Ansaldo fått uppdraget att utpröva en ny version av ERTMS på två sträckor (Alstom och Bombardier har dock gått ihop i ett bolag). Man hävdar att upphandlingen inte gått rätt till och kräver verkställighetsförbud. Trafikverket bestrider det och hänvisar till ett ramavtal från 2008 med en annan version och till andra kostnader. Förvaltningsrätten beslut kommer att överklagas och kanske drivas ända till EU.

Det är märkligt att när det finns industriintressen inblandade finns ingen gräns för kostnaderna, som med ERTMS, och som för det fyrfalt dyrare JAS.

Hans Sternlycke