Energy Save Nordic AB

ES luft/vatten-värmepump AW 12.4 – en modern dockningslösning med hög effektivitet.

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:15 CEST

Energy Save Nordic AB lanserar ES AW 12.4 – 6 kW – som är vår fjärde generation av luft/vatten-värmepump. Anläggningen är en dockningslösning, vilket innebär att den kan kopplas till ett befintlig värmekälla och kan kombineras med t ex pellets, ved, oljeeldning, elpanna eller varför inte fjärrvärme.

Rätt dimensionerat tar värmepumpen den största delen uppvärmningen och när det är som kallast utomhus används spetsenergi från tidigare värmekälla. På detta sätt går det att kombinera flera olika värmekällor för bästa ekonomi och och minsta möjliga miljöpåverkan.

AW 12.4 består av tre enheter:

-        Inomhusdel med värmeväxlare, cirkulationspump och styrelektronik.

-        Utomhusdel med kompressor, fläkt och elektronik.

-        Köldmedierör, vilka förbinder inomhusdel och utomhusdel.

Att det är tre enheter innebär bl.a. att pannvattnet behålls inomhus innebär en trygghet för kunden vid ett eventuellt strömavbrott.

ES värmepumpar har varvtalsreglerade kompressorer från Panasonic, inverter, vilket betyder att kompressorn kan gå med olika varvtal för optimal drift och bästa ekonomi.

Kortfattad tekniskdata AW 12.4:

-        Maximal effekt                                             6000 W

-        Effektförbrukning                                        495 – 1650 W

-        Verkningsgrad  ( COP )                              4,22

-        Driftområde                                                   -25° C - +40° C

-        RSK nr – snabbkoppling                          624 65 03

-        RSK nr – flare                                                  624 65 05

 AW 12.4 premiärvisas på VVS Dagene i Lilleström den 20-22 oktober.

 Energy Save Nordic AB utvecklar och erbjuder energibesparande produkter.  Vi erbjuder marknaden kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing. 

Energy Save Nordic AB marknadsför sina produkter under varumärket E|S® i Sverige, Norge och Danmark.