Energy Save Nordic AB

ES multifunktionstank – en modern och flexibel tekniktank

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:22 CEST

Energy Save Nordic AB lanserar ES MWT 300.2 och ES MWT 500.2.

MWT 300.2 & 500.2 är två stycken tekniktankar i volymerna 300 l respektive 500 l. Tankarna är tillverkade och rostfritt stål och har dubbla tappvarmvattenslingar samt slinga för solfångare. Isolering är 100 mm polyuretanskum, vilket resulerar i minimala värmeförluster.

Multifunktionstanken agerar som ett nav i ett modernt värmesystem, där flera värmekällor kan anslutas som  t ex luft/vatten-värmepump, vatten/vatten-värmepump, solfångare, pelletspanna eller en vattenmantlad kamin. Tankarnas flexibitet möjligör utbyggnad och effektivisering av ett värmesystem i etapper.

Tappvarmvattent produceras i dubbla tappvarmvattenslingor ( 20 m + 20 m ) och i toppen av tanken sitter en termostatstyrd 3 kW elpatron avsedd att spetsa temperaturen på tappvarmvattnet.

Slingan för solfångaren är på 10 m ( 300.2 ) respektive 15 m ( 500.2 ). Dykrör för givare till solfångare och värmepump finns förmonterat på tankarnas baksida.

I den nedre delen av tanken sitter ett R50-uttag för en extra elpatron som kan användas som extra stöd de kallaste dagarna eller om övriga värmekällor inte klarar av behovet.

MWT 300.2 & 500.2 leveras med expansionskärl ett säkerhetskit med manometer, avluftare samt säkerhetsventil.

Lansering sker på VVS Dagene i Lilleström den 20-22 oktober.

Energy Save Nordic AB utvecklar och erbjuder energibesparande produkter.  Vi erbjuder marknaden kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing. 

Energy Save Nordic AB marknadsför sina produkter under varumärket E|S® i Sverige, Norge och Danmark.