Landsbygdsdepartementet

Eskil Erlandsson avrapporterar till Europaparlamentet

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 16:36 CET

I augusti 2009 presenterade jordbruksminister Eskil Erlandsson sina prioriteringar under det ordförandeskapet i EU för Europaparlamentet. Idag rapporterade han hur det gick under det svenska ordförandeskapet.

- Jag kan konstatera att de prioriteringar som jag och Sverige hade innan ordförandeskapet också var de frågor som jag jobbade med allra mest. Jag hade kanske hoppats att vi kommit än längre på ett par områden men på det hela taget så är jag glad över att EU kommit framåt, särskilt när det gäller hållbart fiske, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

- Ett hållbart fiske har varit en av mina huvudprioriteringar under det svenska ordförandeskapet. Detta halvår har det fattas fler beslut som berör fiskefrågor än under något annat ordförandeskap i EU:s historia. Vi har bland annat beslutat om en ny kontrollförordning för fisket och för första gången finns nu gemensamma regler inom hela EU som gör det möjligt att följa fisken från nätet till bordet. Upptäcks tjuvfiske kan fiskelicensen dras in och medlemsländer som inte utför kontroller på rätt sätt får stödet indraget från EU, säger Eskil Erlandsson

- Vi har också beslutat om regler för företag som säljer timmer och trävaror inom EU. Syftet är att helt kunna stoppa handel av olagligt timmer och produkter från sådant trä. Vi har även jobbat hårt för att öka skyddet för försöksdjuren under vårt ordförandeskap. EU har tagit ett kliv framåt vad gäller både djurskydd och hållbart fiske, vilket känns bra, avslutar Eskil Erlandsson.