Centerpartiet

Eskil Erlandsson till FN

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 10:12 CEST

Den 16 oktober åker Eskil Erlandsson, centerpartist och ordförande i Försvarsutskottet, med den svenska FN-delegationen för att delta i FN:s 58:e generalförsamlingssession. - Jag ser fram emot att få diskutera konflikthantering och nedrustning på ett internationellt plan. Omställningen av det svenska försvaret, liksom ett ökat internationellt samarbete fortsätter. Inför det nya försvarsbeslutet nästa år kan besöket i FN bli en bra injektion.


Sveriges medlemskap i Förenta Nationerna är en hörnsten i vår utrikespolitik. Det är viktigt att Sverige fortsätter att bidra till att stärka FN:s förmåga, såväl agera i akuta kriser som att möta långsiktiga globala utmaningar världen står inför.
- Arbetet för fred och säkerhet måste kopplas till främjandet av demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

- Även om FN:s historia är kantad av kriser tror jag på FN:s möjligheter och jag hoppas på ett ökat samarbete mellan EU och FN. Inte minst för att uppnå millenniemålen till 2015. Målet för mina två veckor i New York är att tillsammans med deltagare från hela världen vara med om att så några frö om hållbara lösningar för framtiden, avslutar Eskil Erlandsson.