Centerpartiet

Eskil Erlandsson vill öka garantierna vid strömavbrott

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 15:45 CEST

Samhället har blivit allt mer elberoende. Därmed är också samhället mer sårbart, inte minst med tanke på att även dagens telekommunikationer är elberoende. - Vi behöver bygga ut ett nät för reservkraft för att säkra att åtminstone telefonerna ska fungera vid ett strömavbrott, säger Eskil Erlandsson som motionerat i riksdagen med hopp om att snabba på processen.

I Sårbarhets- och säkerhetsutredningen som lämnades till regeringen för några år sedan föreslås bland annat en utbyggnad av reservkraft i samband med bredbandsutbyggnaden.
- Bredbandsutbyggnaden pågår redan och därför är det viktigt att regeringen tar ett snabbt beslut.

Ytterligare en åtgärd som krävs är att se över ellagen och telelagen i syfte att förbättra leveranssäkerheten och tillgängligheten.
- Ett fungerande telesystem är primärt för att känna trygghet. Men med egna färska minnen av det långa strömavbrottet i Ljungbytrakten under förra vintern anser jag också att en högre säkerhet för elförsörjning är nödvändig. Samhället har blivit allt för sårbart.

Under de senaste åren har antalet avbrott på elnätet ökat. Avbrotten i telesystemet har även de ökat i antal och i utbredning. Tillkomsten av Internet har också medfört att denna tjänst har ökat i betydelse. Sårbarheten i den tekniska infrastrukturen blivit alltmer uppenbar. Strömavbrottet i södra Sverige i september i år, de stora elavbrotten i USA och Italien, de dubbla avbrotten i Kista i mars 2001, samt de årligen återkommande elavbrotten i samband med snöfall och stormar.

- Strömavbrott får omedelbara och allvarliga konsekvenser. Lösningarna på problemen finns i Sårbarhets- och säkerhetsutredningen. Regeringen har alltså lösningarna på skrivbordet, men har hittills inte gjort något åt saken, avslutar Eskil Erlandsson.