Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Eskilstuna Kombiterminal investerar i ny containerladdare för smartare godshantering

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 11:07 CEST

- Idag upptar tomma containrar en stor del av kapaciteten vid järnvägstransporter. För att effektivisera transporterna och nyttja järnvägskapaciteten bättre investerar vi i en containerladdare, säger Pär Svensson, Eskilstuna Logistik.

Containerladdaren "Load Plate" förenklar och effektiviserar lastning och medför att godset packas optimalt och ger upp till 25% större godsmängd per container.

Investeringen innebär att lastning av containrar sker snabbare och mer personaleffektivt. Godset blir också mer åtkomligt och risken för skador minskar.

- Om vi kan fylla containrar och nyttja järnvägstransporterna bättre blir det mer kostnadseffektivt för alla aktörer i logistikkedjan. Samtidigt blir miljön en vinnare när vi fyller och nyttjar varje container fullt ut, säger Logistikutvecklare Pär Svensson.


Leverantör av containerladdaren Load Plate är Actiw Oy och den premiärvisas 24 september i samband med Eskilstuna LogistikEvent.

Bilden visar laddning av container.
Bildkälla: Actiw Oy

Eskilstuna+Strängnäs Logistik
Eskilstuna+Strängnäs Logistiks roll är att utveckla en effektiv logistikverksamhet för transporter och lagerhållning av varor från/till Stockholm-Mälardalen och norra Europa. Eskilstuna-Strängnäs har ett strategiskt läge med utbyggd infrastruktur, stort nätverk av logistikföretag och exploaterbar mark i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg.  Ett utvecklingsprojekt som drivs av Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun och logistikföretag i regionen.

Se även: www.eskilstuna-strangnaslogistik.se

Mer information:
Logistikutvecklare Pär Svensson, 070-258 71 10, par@eskilstunalogistik.se
Teknisk chef Tommy Spångberg, 070-687 10 34, tommy@eskilstunalogistik.se
Näringslivsutvecklare Mikael Jonsson, 016-710 84 04, mikael.jonsson@eskilstuna.se