Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun anmäler sitt mottagande av ensamkommande enligt lex Sarah

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 14:00 CET

Den dramatiska ökningen av antalet ensamkommande barn och ungdomar som anlänt till Eskilstuna det senaste halvåret har inneburit att kommunen har tvingats frångå normala rutiner. Många barn och ungdomar har placerats på boenden utan att en fullständig utredning har gjorts. Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun anmäler därför sig själv enligt lex Sarah.

Under 2015 kom drygt 340 ensamkommande barn och ungdomar till Eskilstuna kommun. Mer än 80 procent av dem anlände mellan juli och december. Det är en dramatisk och oväntad ökning jämfört med föregående år.

Socialförvaltningen har vidtagit ett antal åtgärder för att möta ökningen av ensamkommande barn och ungdomar. Bland annat:

  • Flera nya HVB-hem för ensamkommande har öppnats och ytterligare hem kommer att öppnas under 2016
  • Personer rekryteras och anställs löpande, både vad avser utredande socialsekreterare och personal till HVB-hemmen
  • Arbetet med mottagande av ensamkommande barn har organiserats i ett särskilt område.

-Vi har jobbat mycket aktivt under året med att skapa förutsättningar för ett effektivt och rättsäkert mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Personalen har gjort sitt yttersta för att få det att fungera. Jag är verkligen imponerad. Utan dem hade det inte gått, säger Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef. Vi måste dock konstatera att vi inte lyckades bygga ut verksamheten tillräckligt snabbt under 2015. Jag är dock övertygad om att de åtgärder som vi har vidtagit kommer att ge oss ett rättsäkert och effektivt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar under 2016.

Den aktuella situationen har inneburit att socialförvaltningen inte kunnat uppfylla de krav som normalt ställs när ett barn placeras. Vilket bland annat innebär att reglerna i socialtjänstlagen vad gäller utredning av familjehem, tid för genomföra barnavårdsutredningar och omprövning (uppföljning) av placerade barn inte har kunnat efterlevas. Förvaltningen har vid två tillfällen under hösten, i samband med tillsynsärende informerat Inspektionen för Vård och Omsorg om den aktuella situationen.

-Det är givetvis mycket allvarligt att vi inte har lyckats uppfylla de krav som ställs när ett ensamkommande barn ska placeras. Det handlar om människor och att det finns en risk för missförhållande här är givetvis inte acceptabelt. Därför väljer vi också att anmäla vårt mottagande av ensamkommande barn enligt lex Sarah, säger Göran Gredfors, ordförande i socialnämnden.

Lex Sarah
gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information kontakta:

Göran Gredfors, ordföranden i Socialnämnden
Tfn: 070-086 65 27

Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef Socialförvaltningen

Tfn: 072-145 34 17

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.