Nättidningen Payback / Payback Sverige

Eskilstuna kommun förfelar sig ej! Bryter mot lagen med en olaglig skylt!

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2014 16:17 CET


 

Nu är de på gång igen – Eskilstunas “Stadshusgäng”!

Eskilstuna Kommun förfelar sig aldrig. Den är pålitlig som en gammal ardennerhäst i ett avseende – Att den med jämna och korta intervaller bryter mot lagen! I tidigare fall vi skrivit om har lagbrotten bestått i att de brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen i det stt de införde ett olagligt västförbud i stadens krogmiljö samt för att de krävde bygglov för en tavla innanför ett fönster och därvid också vägrade motparten prövning i det de vägrade vidaresända handlingarna. Fem olika ärenden som kostat Eskilstuna Kommuns skattebetalare stora summor då samtliga juridiska processer förlorats. Pengar som bättre kunde använts för att exempelvis förbättra skolmiljön, förstärka vård- och omsorg, äldreboende eller varför inte för att sänka sopavgifterna som är de näst högsta i Sverige enligt undersökningar…

Olagligt uppsatta skyltar!

Sedan början av december har kommunen haft skyltar på vardera sidan av en bro i centrala Eskilstuna med siffrorna 100 000.  Bygglovschefen Per Wiig uttalar sig enligt följande i sak: — Det ska sökas bygglov i ett fall som detta. Det framgår klart och tydligt i nya plan- och bygglagen. Den här skylten är definitivt bygglovspliktig.

Vad som gått fel kan inte Per Wiig svara på.
— Jag tippar på att man helt enkelt sett det hela mer som en utsmyckning, men i och med att den inte sitter där på tillfällig basis så måste en bygglovsprövning göras, säger Per Wiig till Eskilstuna-Kuriren.

Rent hyckleri och en total oförmåga att hålla sig inom lagens råmärken!

Det förefaller som, förutom de utmärkande dragen såsom en direkt oförmåga och förakt för att följa lagen samt att inte förslösa kommunala skattemedel, så besitter Eskilstunas politiker även en stor förmåga att överse med egna misstag, så kallat bristande självkritik.

Det kommunen och dess styrande dock besitter i väldigt riklig omfattning är ett mycket stort mått av HYCKLERI då de själva anser sig inte behöva söka bygglov för en sak de försöker påtvinga andra i fall där det uppenbart är helt oskäligt! Vem och vilken part är det då som kräver exklusivitet, vilket politiker och polis brukar beskylla bikerkulturen för då vi kräver lika fri- och rätttigheter?

För det är ju häpnadsväckande att Eskilstuna Kommun bryter just mot bygglovsparagrafer då de drivit ett mycket kostsamt ärende mot en mc-klubbs fönstertavla, under mer än tre års tid inberäknat alla turerna. När Länsstyrelsen slog fast att en tavla innanför ett fönster inte krävde bygglov sade Stadsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Johansson följande
— Absolut inte. Skulle de sätta upp en ny skylt kommer vi att pröva det strängt.

Länsstyrelsens beslut förändrar inte vår syn på den saken, säger han. — Vi vill inte ha någon skylt som väcker anstöt för omgivningen. Hells Angels är förknippat med våld och hot om våld och annat som hör det kriminella levernet till. Att ha en skylt för omgivningen vill vi i så stor utsträckning som möjligt motverka.

Rösta bort Ankeborgspolitikerna!

Kommunen, de verkligt kriminella aktörerna som gång på gång direkt bryter mot Svea Rikes Lag, visar således ännu en gång att de anser sig stå över lagen och utanför samhället i det de inte anser sig behöva bry sig om sådana futtigheter som ett simpelt bygglov men anser det samtidigt helt ok att utan lagstöd förfölja och trakassera mc-klubbar i kommunen i liknande ärenden. Häpnadsväckande!

2014 år det valår. Rösta bort de Ankeborgs-politiker som fortsatt slösar bort skattemedlen i en olaglig fantomsjakt på mc-klubbar och tillsätt ett styre med respekt för lagen; med förmåga att känna omsorg över skattemedlen och som står upp för alla kommunmedborgares lika fri- och rättigheter! Rösta istället för ett styre som inte är ett komplett skämt utan som istället äger förmågan att inte längre skämma ut Eskilstuna Kommun över hela landet!

Kommunens skyltar nu plats utan bygglov:
http://eskilstunanytt.se/2014/01/16/kommunens-skyltar-pa-plats-utan-bygglov/

Seger! JO utdelar allvarlig kritik mot kommun i Tavelärendet:
http://www.payback.name/?p=11681

Payback-Eskilstuna Kommun 5-0! Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut:
http://www.payback.name/?p=12162

Eskilstuna Kommun – 2013 års dumstrutskommun:
http://www.payback.name/?p=12413

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name